Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Profiteren van fiscale maatregelen bij bouwen nieuwe stal

Bent u van plan een nieuwe stal te bouwen? Bij investering in duurzame maatregelen, kunt u in aanmerking komen voor het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij en profiteren van diverse fiscale regelingen, zoals MIA en Vamil. In de meeste gevallen is dit aantrekkelijk omdat de extra investeringskosten opwegen tegen het fiscale voordeel. Voor melkveestallen is er ook een koppeling met de regeling groenprojecten. Welke stappen moet u doorlopen om het MDV-certificaat te behalen? In dit artikel geven we een korte uitleg.
 

Excursie: Opslag duurzame elektriciteit 12 juni

Energieopslag wordt steeds belangrijker voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem in Nederland. Energieproductie uit zonnepanelen en windmolens gaat gepaard met pieken en dalen. De productie komt meestal niet overeen met de vraag naar energie op dat moment. Om vraag en aanbod goed af te stemmen is energieopslag noodzakelijk.
 

Veel aanvragen voor SDE+ voorjaar 2017

Minister Kamp heeft op 5 april in een Kamerbrief bekendgemaakt dat er in de voorjaarsronde van de SDE+ 4.673 aanvragen zijn ingediend met een totaalbudget van 7,1 miljard euro. De voorjaarsronde is in drie fases opengesteld, met een opeenvolgend maximaal basisbedrag van 9, 11 en 13 cent/kWh. Het beschikbare budget van 6 miljard euro is in fase 3 overschreden.

Start project: Demo met Zinc-Bromide Redox Flow batterij

Op melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (de ‘Fotonenboer’) gaat een demo-project van start voor lokale energieproductie met opslag in een Zinc-Bromide Redox Flow batterij. Het is de eerste keer dat deze baanbrekende batterijtechniek in Nederland wordt toegepast. De demo is gericht op de realisatie van een aantrekkelijke business case door optimaal gebruik te maken van innovatieve opslagtechnologie en de mogelijkheden van de energiemarkt. Een geslaagd project kan het begin zijn van een revolutie in de energievoorziening.

Voorbeeldbedrijven brengen dieselverbruik in kaart

De drie voorbeeldbedrijven in Utrecht hebben het verbruik van diesel gemeten over het jaar 2016. Op basis hiervan wordt een plan per bedrijf opgesteld, met maatregelen die genomen kunnen worden om het verbruik te reduceren. De mogelijke besparingen op het dieselverbruik zijn binnen de melkveehouderij nog relatief onbekend. Voorbeeldbedrijf Oskam uit Leusden: ‘Dieselverbruik is voor mij een blinde vlek: ik denk er pas aan als ik moet tanken en ik heb geen idee wat ik kan doen om zuiniger te rijden met de trekkers en de shovel.’
 

Uitnodiging Bio-Energie Festival

Bent u actief met biomassa en wilt u meer weten over alle innovaties, nieuwe toepassingen en subsidieregelingen? Kom dan naar het Bio-Energie Festival op 20 juni 2017 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Hét festival voor iedereen die zich bezighoudt met het opwekken en circulair inzetten van duurzame energie uit biomassa.

Training communicatie en omgevingsmanagement bij vergistingsprojecten

Op woensdag 29 maart organiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de training ‘Communicatie en omgevingsmanagement bij vergistingsprojecten’. Voor het slagen van een vergistingsproject, is de directe omgeving van groot belang. Om professionals te helpen bij het managen van de omgeving, is deze training ontwikkeld. De opgedane kennis en vaardigheden dragen bij aan het voorkomen of tegemoetkomen van weerstand. Zodat vergistingsprojecten sneller en met meer draagvlak gerealiseerd worden.

Pluimveehouder Bouwhuis: ‘Wij streven naar een gesloten bedrijfsvoering’

Familie Bouwhuis uit het Drentse Witteveen heeft een pluimvee- en akkerbouwbedrijf. In totaal heeft de pluimveehouder 73.000 legkippen en 100 hectare landbouwgrond. ‘We kiezen er bewust voor om voer voor de legkippen zoveel mogelijk van eigen grond en uit de regio te halen; de overige 50 % aan kernvoer wordt aangekocht bij een voerleverancier. Dit bespaart transport en vermindert uitstoot van CO2’, legt de pluimveehouder uit.

Pagina's