Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Juiste trekker-werktuigcombinatie bespaart diesel

Op een melkveebedrijf bestaat 5% van de kostprijs van de melk uit kosten voor diesel.  Met een aantal slimme tips kunnen agrariërs flink besparen. Dat is winst voor het milieu en voor de portemonnee. ”Het scheelt geld” was dan ook de meest genoemde reden om aan de slag te gaan met dieselbesparing.

Zuid-Holland wil duurzame warmte winnen uit diepe ondergrond

Provincie Zuid-Holland, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), EBN B.V., Eneco, HVC, Hydreco GeoMEC B.V. en Gemeente Westland hebben de Geothermie Alliantie Zuid-Holland gesloten. 

Kleine windmolens passen in kringloopgedachte

Drie kleine windmolens van EAZ Wind voorzien de melkveehouderij Sikkenga-Bleker in Bedum van stroom. Met de molens - ashoogte 15 meter en houten wieken en staart - is het gezinsbedrijf zelfvoorzienend.

Kennisbijeenkomst dieselbesparing 30 november

Maaien, mest uitrijden en voermengen… Diesel is een grote kostenpost op een melkveebedrijf. Met een aantal slimme tips kunt u aanzienlijk op uw dieselverbruik besparen. Dat is winst voor uw portemonnee en voor het milieu. Op 30 november organiseren Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West een bijeenkomst over dieselbesparing. Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies vertelt dan hoe u uw verbruik kunt verlagen. Melkveehouders Van Bruggen en Peek laten bovendien zien dat het in de praktijk ook echt kan.

Bouw mestverwerker in Zenderen gaat niet door

De Raad van State heeft besloten dat afvalverwerker Twence geen mestverwerkingsfabriek mag bouwen in Zenderen. De gemeente Borne had bezwaar gemaakt tegen de mestverwerker op de lokatie Elhorst-Vloedbelt en heeft daarin gelijk gekregen.

83 procent van de melkveebedrijven neemt energiebesparende maatregelen

Het is niet nieuw. Het nemen van maatregelen om energie te besparen loont voor elk agrarisch bedrijf. Ondernemers zijn hier al actief mee bezig en pakken de kansen, maar er kan nog meer. Deels door onderhoud en het beter afstellen van apparatuur. Maar ook door het treffen van relatief eenvoudige maatregelen, zoals led-lampen of energiebesparende ventilatoren. Sinds 1 juli 2017 is de  lijst met erkende maatregelen voor de landbouw van kracht. Hierin zijn energiebesparingsmaatregelen opgenomen die zich in korte tijd terugverdienen.

Energieopslag rendabel met geoptimaliseerd verbruik op bedrijf

Energieopslag op een agrarisch bedrijf kan rendabel zijn, maar alleen als de opslag gecombineerd wordt met een geoptimaliseerd verbruik op het bedrijf. Daarnaast is een koppeling tussen de opslag en de energiemarkt nodig. Sec elektriciteit opslaan is onvoldoende om een accu terug te verdienen. Deze conclusie kunt u lezen in de rapportage ‘Energieopslag in accu’s’. U vindt de rapportage op www.lami.nl.

Friese pilot 'SamenZONderAsbest' geeft impuls aan asbestsanering

Boeren en burgers gaan in Friesland gezamenlijk asbest verwijderen en zonnepanelen op boerendaken leggen in de pilot ‘SamenZONderasbest’. Doel is met veel minder financiële ondersteuning het vliegwiel in gang te zetten, stelt Auke Jan Veenstra, programmamanager Klimaat en Energie van LTO Noord.

Warmtepompen en zonneboilers krijgen 160 miljoen extra subsidie

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bevestigd 160 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de ISDE-regeling tot en met 2020. Via de regeling kunnen bedrijven en particulieren subsidie krijgen voor zonneboilers.

Wethouder Moolenburgh trapt open dag af op voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij

Op donderdag 21 september opende wethouder Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen de open middag op het melkveebedrijf van Robert en Willeke Peek. De familie Peek uit Wilnis is één van de bedrijven uit het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij. Samen met twee andere bedrijven werken zij in de komende drie jaar toe naar een energieneutrale bedrijfsvoering. Tijdens de open dag konden geïnteresseerden in de praktijk zien dat er veel mogelijk is op het gebied van energiebesparing en -opwekking.
 

Pagina's