Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Melkveehouder Sinnige: ‘Mooie uitdaging om met zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen melk te produceren'

Melkveehouder Paul Sinnige uit het Friese Appelscha heeft in 2014 een nieuwe ‘Integraal Duurzame Stal’ laten bouwen voor zijn 130 koeien. Daarnaast heeft hij meer dan 270 panelen op het dak laten plaatsen en draaien een aantal machines op zijn bedrijf nu op stroom in plaats van gas of diesel. ‘Ik vind het een mooie uitdaging om met zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen de melk te produceren. Echter moet het ook rendement opleveren’, aldus de ambitieuze Sinnige.
 

Open middag op voorbeeldbedrijf Peek in Wilnis

Op donderdag 21 september wordt op het melkveebedrijf van Robert en Willeke Peek in Wilnis een open middag georganiseerd. Deze middag staat in het teken van energie- en dieselbesparing op het bedrijf. De familie Peek is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht. De voorbeeldbedrijven laten in dit project zien wat in de praktijk mogelijk is op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie.
 

100 miljoen euro voor achtergestelde leningen energietransitie

Via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) kan vanaf 31 juli voor projectfinanciering een beroep worden gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF).  Met de ETFF stimuleert het ministerie van Economische Zaken investeringen in ‘nog niet volwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie zoals aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa. 

Aanleg biogasnetwerk Noord Deurningen gestart

Het is de eerste in zijn soort: een ruim tien kilometer lang uniek biogasnetwerk dat biogas van 7 melkveehouderijen rechtstreeks transporteert naar industriële energiegebruikers.

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

zonnepanelen

De stimulering van zonnepanelen via de salderingsregeling wordt verlengd. Dat maakte minister Kamp bekend in de Kamerbrief van 12 juli 2017. Een aanpassing van de regeling wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.

 

Uit de evaluatie van de regeling en een studie naar mogelijke wijzigingen blijkt dat de huidige regeling geen netproblemen oplevert tot 2023. Een aanpassing van de regeling is pas mogelijk na verdere uitrol van de slimme meter.

Salderingsregeling

‘Wij zijn altijd al bezig met energiebesparing’

Akkerbouwer Roelof Sloots deed mee aan de pilot ‘Energiebesparing’ van LTO Noord. De pilot, bestaande uit onder andere een bedrijfsbezoek en een advies, heeft de ondernemer nieuwe inzichten gegeven. Daarnaast investeerde Sloots in energiebesparende ventilatoren en led-verlichting.
 

Nieuwe subsidieregeling Asbest eraf Zonnepanelen erop Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017 gepubliceerd. Eigenaren van panden met asbestdaken vanaf ongeveer 246 m2 worden door de subsidieregeling gestimuleerd het dak met asbest te vervangen door een dak met zonnepanelen. Het subsidieplafond bedraagt 850.000 euro.

Debat: ‘Klimaat en veehouderij; een intensieve discussie’

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland houden woensdagavond 5 juli het landelijke debat ‘Klimaat en Veehouderij; een intensieve discussie’ in De Balie in Amsterdam. Het debat begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De avond wordt geleid door RTL 4 weervrouw en winnaar van Expeditie Robinson 2015, Amara Onwuka.

ISDE-budget verhoogd van 70 naar 90 miljoen

Per 1 juli 2017 is het budget van de ISDE, onder andere voor zonneboilers en warmtepompen, verhoogd van 70 naar 90 miljoen euro. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van deze systemen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Pagina's