Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Monomestvergisting rendeert boven verwachting

De familie Van Poppel uit Noord-Brabant zet fors in op duurzaamheid om het melkveebedrijf ook voor de negentiende generatie toekomstbestendig te maken. Ze investeerden onder andere in een monomestvergisting. Begeleid door de specialisten van Jumpstart (een initiatief van FrieslandCampina), draait de monomestvergister boven verwachting.

Erkende maatregelen voor energiebesparing in de agrarische sector

Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan ben je verplicht om je voor 1 juli a.s. te registreren bij een e-loket van de overheid en aan te geven welke maatregelen jij neemt om energie te besparen. Het e-loket is open. Deze informatie helpt je op weg, zodat je op tijd weet wat je moet doen!
 
Lijst Erkende maatregelen agrarische sector

Onafhankelijk energieadvies cruciaal willen boeren energie besparen en opwekken

hoe kunnen elektriciteitsvraag en -aanbod in het landelijk-agrarische gebied optimaal op elkaar worden afgestemd?

Melkveehouderijen, tuinbouw- en (pluim)veehouderijen kunnen met onafhankelijk energieadvies veel kosten besparen. Dat blijkt uit het vervolg van de pilot Smart Farmer Grid, dat netbeheerder Enexis samen met boerenorganisatie LTO, adviesbureau L’orèl Consultancy en de Rijksuniversiteit Groningen heeft uitgevoerd. Een integrale benadering bij de besluitvorming over nieuwe maatregelen is daarbij een vereiste. Agrariërs staan positief tegenover zogenaamde ‘smart grids’.

27 maart: tweede bijeenkomst over kleine windmolens voor agrariërs

Kleinschalige windmolens zijn een goede aanvulling op zonnepanelen voor een kleinverbruiker. Steeds meer agrariërs hebben daarom interesse om zelf een windmolen op hun bedrijf te plaatsen, vooral nu het aanbod aan kleine windmolens toeneemt.
 
De vorige bijeenkomst was snel vol, daarom organiseren we op 27 maart een tweede bijeenkomst.

Webinar Informatieplicht energiebesparing

Laat u op 19 maart in dit webinar informeren over wat de informatieplicht energiebesparing inhoudt. U krijgt onder meer antwoord op de vragen of de informatieplicht ook voor u geldt en hoe u het eLoket gebruikt voor het indienen van uw rapportage.

Levensduur veestapel verlengen vermindert broeikasgassen

Langere levensduur koe is uit zowel financieel als milieu oogpunt beter

Willem van Laarhoven (zelfstandig onderzoeker en adviseur bij Valacon) pleit voor een langere levensduur van koeien. Gemiddeld wordt een koe afgevoerd voordat ze de vierde lactatie bereikt. “Dat is veel te vroeg. Uit onderzoeken komt naar voren dat een koe tot 9 lactaties gemiddeld economisch rendabeler is dan een nieuwe vaars. Het is daarbij ook beter voor het klimaat.”
 

Veel animo voor kleine windmolens onder agrariërs

Onder agrariërs is veel interesse voor windenergie. Dat bleek uit de grote opkomst bij de informatiebijeenkomst over kleine windmolens op 21 februari in boerderij Fortzicht in Groenekan, waar voor- en nadelen van kleine windmolens op agrarische bedrijven werden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 

Zonnepanelen juist voor agrariërs rendabel

Agrariërs hebben vaak een of meerdere grote dak(en) tot hun beschikking. Een investering in zonnepanelen is daardoor erg interessant voor de agrarisch ondernemer. Hij bespaart zo op de energierekening, werkt aan de klimaatdoelen en komt in aanmerking voor financiële en fiscale voordelen.
 

Het Klimaatakkoord - kans voor de agrarische sector?

Het is belangrijk dat u weet wat de Nederlandse klimaatambities voor u (kunnen) betekenen. Daarover informeren wij u op deze avond. Tevens is het belangrijk dat u goede ervaringen uit de praktijk, of juist zorgen over de afspraken in het ontwerpakkoord, met ons deelt. Daar is uitgebreid de ruimte voor.

PPS Landbouw en energie bekijkt regionale oplossingen elektriciteitsnet

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag (in tijd en omvang). Daarnaast is opschaling van het huidige productievermogen aan duurzame energie door de landbouw essentieel.

Pagina's