Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Landbouw als vliegwiel voor de energie transitie

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag (in tijd en omvang). Daarnaast is opschaling van het huidige productievermogen aan duurzame energie door de landbouw essentieel om een robuuste bijdrage te kunnen leveren aan het lokaal afstemmen en schakelen. 

Subsidie Utrecht voor duurzame nieuwe of bestaande technieken

De provincie Utrecht heeft een potje van meer dan 1,9 miljoen euro beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan duurzame landbouw.  Aanvragen kunnen tot en met 19 november ingediend worden. 

De provincie Utrecht hoopt met de POP3 subsidie ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering Utrecht' agrariërs uit te dagen te investeren in duurzame en innovatieve machines, installaties en systemen. Utrecht streeft naar een landbouw die maatschappelijk gewaardeerd wordt en vitaal en duurzaam werkt. 
 

Jonge boer blij met de elektrische shovel: 'hij gaat niet meer weg'

De stilte, daar moest melkveehouder Jan (29) uit Drenthe aan wennen. De elektrische shovel die hij deze zomer bij Weidemann Nederland kocht, maakt nauwelijks geluid. Zoevend voert hij de werkzaamheden op het erf uit: “Het rijdt super.”

 

Aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie mogelijk tot 8 november

Wie duurzame energie gaat produceren, kan daarvoor subsidie krijgen via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Aanvragen door bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen tot en met 8 november 17.00 uur ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

Melkveehouderij toont wat duurzaam mogelijk is

Namens het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht gunde Menno Veldhuizen belangstellenden een kijkje op zijn zorgboerderij De Veldmuis in Eemdijk. Veldhuizen is bezig met energiebesparing op zijn melkveehouderij en legde aan de aanwezigen uit hoe hij daarmee om gaat. Daarnaast waren er presentaties over de resultaten die door de voorbeeldbedrijven zijn gehaald in het project. 

Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie beschikbaar in Nederlands

Biogas is een zeer ontvlambaar gasmengsel dat bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veilig gebruik van biogasinstallaties is dan ook van cruciaal belang. Dit betekent dat alle betrokkenen de gevaren die kunnen ontstaan, zowel voor de arbeidsomstandigheden als voor het milieu, moeten kunnen beoordelen en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen toepassen. De onlangs gepubliceerde veiligheidsrichtlijn Biogas, Safety First - Richtlijnen voor het veilig gebruik van biogastechnologieën levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Nieuw meetprotocol voor voorkoelers

Het plaatsen van een voorkoeler is een van de maatregelen waarvoor punten worden gegeven voor een MDV-stal. Vanaf 2018 worden deze punten alleen verstrekt wanneer d.m.v. een meting wordt aangetoond dat de temperatuur van de uitgaande melk maximaal 5°C boven de temperatuur van het ingaande water ligt. Leveranciers van voorkoelers dienen dit dus aan te kunnen tonen.
Ook al bouwt u geen MDV-stal vraag dan bij aanschaf van een voorkoeler dezelfde garantie.

Carbon footprint verlagen kan met eenvoudige maatregelen

De broeikasgassen die een melkveebedrijf uitstoot zijn koolstofdioxide (CO2) door gebruik van elektriciteit, diesel en aardgas, methaan (CH4) uit de vertering van het voer door de koe  en uit de mest en lachgas (N2O) door de stikstofbemesting. Alle verschillende soorten uitstoot op het melkveebedrijf worden omgerekend naar eenheden CO2. Het doel van VKA-deelnemer Toon Hulshof uit Lievelde is om zijn emissie van  1.08 kilogram CO2 per kg melk terug te brengen naar hoogstens 1,0 kilogram CO2 per kg melk.

Voorstel SDE+ 2018 goedgekeurd door Tweede Kamer

Het voorstel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+-regeling) 2018 is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt 6 miljard euro. De SDE+ voorjaarsronde is open van 13 maart 2018, 9.00 uur tot en met 5 april 2018, 17.00 uur. Er komt voor 2018 in totaal 12 miljard euro beschikbaar.

Energiebalancering toegevoegd aan de Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek is een fiscale korting die ondernemers kunnen krijgen op investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Als het bedrijfsmiddel op de Energielijst staat mag meer dan de helft (54,5%) van het investeringsbedrag op de fiscale winst in mindering worden gebracht. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, staat op de jaarlijkse Energielijst. De nieuwe lijsten voor 2018 zijn onlangs gepubliceerd.
 

Energiebalancering

Pagina's