Nieuws | AgroEnergiek
Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie beschikbaar in Nederlands

Biogas is een zeer ontvlambaar gasmengsel dat bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veilig gebruik van biogasinstallaties is dan ook van cruciaal belang. Dit betekent dat alle betrokkenen de gevaren die kunnen ontstaan, zowel voor de arbeidsomstandigheden als voor het milieu, moeten kunnen beoordelen en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen toepassen. De onlangs gepubliceerde veiligheidsrichtlijn Biogas, Safety First - Richtlijnen voor het veilig gebruik van biogastechnologieën levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Nieuw meetprotocol voor voorkoelers

Het plaatsen van een voorkoeler is een van de maatregelen waarvoor punten worden gegeven voor een MDV-stal. Vanaf 2018 worden deze punten alleen verstrekt wanneer d.m.v. een meting wordt aangetoond dat de temperatuur van de uitgaande melk maximaal 5°C boven de temperatuur van het ingaande water ligt. Leveranciers van voorkoelers dienen dit dus aan te kunnen tonen.
Ook al bouwt u geen MDV-stal vraag dan bij aanschaf van een voorkoeler dezelfde garantie.

Carbon footprint verlagen kan met eenvoudige maatregelen

De broeikasgassen die een melkveebedrijf uitstoot zijn koolstofdioxide (CO2) door gebruik van elektriciteit, diesel en aardgas, methaan (CH4) uit de vertering van het voer door de koe  en uit de mest en lachgas (N2O) door de stikstofbemesting. Alle verschillende soorten uitstoot op het melkveebedrijf worden omgerekend naar eenheden CO2. Het doel van VKA-deelnemer Toon Hulshof uit Lievelde is om zijn emissie van  1.08 kilogram CO2 per kg melk terug te brengen naar hoogstens 1,0 kilogram CO2 per kg melk.

Voorstel SDE+ 2018 goedgekeurd door Tweede Kamer

Het voorstel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+-regeling) 2018 is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt 6 miljard euro. De SDE+ voorjaarsronde is open van 13 maart 2018, 9.00 uur tot en met 5 april 2018, 17.00 uur. Er komt voor 2018 in totaal 12 miljard euro beschikbaar.

Energiebalancering toegevoegd aan de Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek is een fiscale korting die ondernemers kunnen krijgen op investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Als het bedrijfsmiddel op de Energielijst staat mag meer dan de helft (54,5%) van het investeringsbedrag op de fiscale winst in mindering worden gebracht. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, staat op de jaarlijkse Energielijst. De nieuwe lijsten voor 2018 zijn onlangs gepubliceerd.
 

Energiebalancering

‘Geen gasverbruik meer met terugwinnen warmte uit melk’

Melkveehouder Jan Borgman uit Vierakker, ook wel bekend als de fotonenboer, streeft naar een zo laag mogelijke energiebelasting. ‘Daarom hebben wij geïnvesteerd in het ECO-200 systeem. Dit systeem beloofde dat wij van ons gasverbruik af kunnen, door warmte terug te winnen uit melk. Melkveehouder Freddy Euving uit Zwinderen investeerde in de Milk2Heat, een soortgelijk systeem. ‘Hiermee kunnen we nu ons hele huis verwarmen’, zegt Euving.

Akkerbouwer Van Peperstraten bezig met tankstation voor waterstof

Akkerbouwer Tonnie van Peperstraten in het Zuid-Hollandse Oude Tonge is blij dat vorige week het waterstofconvenant is getekend, tijdens het Energy Island-symposium op Goeree-Overflakkee. 'Er zit eindelijk weer beweging in het waterstofproject.' Van Peperstraten had al de nodige toezeggingen op zak. Hij is met partners bezig met onder meer een tankstation voor waterstof. Connexxionbussen kunnen straks waterstof tanken op Goeree-Overflakkee. 'Waterstof biedt kansen voor de landbouwsector', weet Van Peperstraten zeker.

Energie bindt boer en burger

Het Friese pilotproject ‘Samen ZONder Asbest’ combineert asbestsanering met investeren in zonnepanelen door burgers. Dat is niet alleen financieel interessant, maar verstevigt ook de relatie tussen boer en burger.
 

SDE+-regeling gaat in 2018 twee keer open

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+-regeling) gaat volgend jaar twee keer open. Er komt voor 2018 in totaal 12 miljard euro beschikbaar. Er komt 6 miljard euro in het voorjaar van 2018 beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

Juiste trekker-werktuigcombinatie bespaart diesel

Op een melkveebedrijf bestaat 5% van de kostprijs van de melk uit kosten voor diesel.  Met een aantal slimme tips kunnen agrariërs flink besparen. Dat is winst voor het milieu en voor de portemonnee. ”Het scheelt geld” was dan ook de meest genoemde reden om aan de slag te gaan met dieselbesparing.

Pagina's