Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Tenderregeling monomestvergisting gaat open

Tijdens een door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) georganiseerde informatiebijeenkomst zijn de belangrijkste aspecten voor aanvragen van de tenderregeling monomestvergisting uiteengezet. De regeling gaat naar verwachting op 4 juli, 9.00 uur open. De beoogde beschikking gaat naar verwachting najaar 2017 plaatsvinden.

ISDE-budget verhoogd van 70 naar 90 miljoen

Per 1 juli 2017 is het budget van de ISDE, onder andere voor zonneboilers en warmtepompen, verhoogd van 70 naar 90 miljoen euro. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van deze systemen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Demobedrijf Vreeken toont potentie gelijkstroom aan

Bouvardiakweker Jaap Vreeken heeft in Rijsenhout een demonstratiekas van 2 hectare ingericht, waarbij al de apparatuur gaat functioneren op gelijkspanning. Met name door een efficiëntere belichting van de planten verwacht de glastuinder zo’n kwart te besparen op zijn energierekening. Vreeken staat open voor innovaties. Toen hij in contact kwam met Harry Stokman, specialist op het gebied van gelijkspanning, was zijn interesse snel gewekt.

Voorbeeldbedrijf Oskam laat eerste besparingsmaatregelen zien met bedrijfsbezoek

Op woensdagmiddag 7 juni bezochten melkveehouders, erfbetreders en andere geïnteresseerden uit de provincie Utrecht het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam in Leusden. De familie Oskam is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht. De bezoekers kregen tijdens een rondleiding over het bedrijf uitleg over de verschillende besparingsmaatregelen die genomen worden. ‘Er kwamen veel vragen los.

Kleine windmolens toegestaan in Friesland

Boeren in Friesland mogen kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 10 meter plaatsen op hun erf. Eerder werd dat alleen toegestaan als sprake was van een pilot. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben hiervoor de verordening Romte aangepast.
 
Het provinciebestuur stelt als voorwaarde voor plaatsing van de molens dat de energie wordt opgewekt voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf, dat de windturbine op het bestaande bouwperceel wordt geplaatst en dat de molen zorgvuldig binnen het landschap wordt geplaatst.
 

Informatiebijeenkomst SDE+ tender Monomestvergisting

Monomestvergisting is één van de hernieuwbare energie-opties die nodig is voor het realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020. De tender gaat - naar verwachting – voor de zomer open. RVO.nl organiseert op dinsdagochtend 30 mei 2017 een informatiebijeenkomst SDE+ tender Monomestvergisting in Zwolle.

 

Voor wie?

Kennissessie energiebesparing zaadveredeling en bloembollenexport: ondernemers helpen elkaar op weg

De agrarische sector heeft direct te maken met maatschappelijke uitdagingen. Belangrijke thema’s in de sector zijn de productiewijze van voedsel, afval, water, energie en voedselverspilling. De herkomst van voedsel (van zaad tot eindproduct) en energie wordt steeds belangrijker voor de consument. Op 1 juni is er een kennissessie speciaal voor ondernemers in de zaadveredeling en de bloembollenexport.
 

Uitnodiging bedrijfsbezoek op voorbeeldbedrijf Oskam

Op woensdagmiddag 7 juni bent u van harte welkom voor een bezoek aan het melkveebedrijf  van Jan en Lisanne Oskam in Leusden. De familie Oskam is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht. De voorbeeldbedrijven laten in dit project zien wat in de praktijk mogelijk is op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie.

Met slimme energiesystemen een lagere gasrekening

Optimaliseren van het stalklimaat helpt de technische resultaten verbeteren. Als je dat combineert met het niet verloren laten gaan van warmte, levert het dubbel geld op.
 

Groen Gas productie in tuinbouwgebied NEXTgarden van start

Wie tegenwoordig het glastuinbouwgebied Next Garden (voorheen Bergerden) in het Gelderse Bemmel in rijdt, kan het niet missen. Aan een kleine zijweg ten zuidoosten van de kassen is een enorme biovergister verrezen.

Pagina's