Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Agrarisch Jongeren Kontakt werkt mee aan investeringslijst JOLA

Met de Jonge Landbouwerssubsidie krijgen jonge boeren een steuntje in de rug

Jonge boeren kunnen wederom subsidie aanvragen in het kader van de Jonge Landbouwers subsidie (JOLA). De regeling is vanaf 3 december opengesteld voor landbouwers onder de 41 jaar. De bijdrage moet gebruikt worden voor duurzame investeringen. 

Met de Jonge Landbouwersregeling wil de overheid agrarische ondernemers (onder de 41 jaar) na een bedrijfsovername stimuleren duurzame investeringen te doen. Daarmee kan de jonge landbouwer namelijk beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

De subsidieaanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden, die lijst verschilt per provincie. Op de website van RVO.nl is meer informatie te vinden over de investeringslijst die is opgesteld in samenwerking met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NJAK).   

Uitbreiding investeringslijst 

De NJAK gaf in mei van dit jaar aan dat de investeringen waaruit jonge boeren mogen kiezen niet goed aansluit op de behoefte. Dat bleek door een enquête die de NJAK hield onder de bezoekers van de website. De Jonge Landbouwersregeling is wel heel bekend en wordt gezien als een steun in de rug. Na een bedrijfsovername willen boeren echter praktisch investeren, zoals in grond, machines en gebouwen.  Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK zei toen: “We zien graag een uitbreiding van de investeringslijst.”

De ‘Pop 3 Jonge Landbouwers’-subsidie kan van 3 december tot en met 8 februari aangevraagd worden bij de RVO.

Boer Jan (29) uit Drenthe kon met dank aan de Jonge Landbouwerssubsidie een elektrische shovel aanschaffen. Lees hier zijn verhaal.