Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Drentse melkveehouders gaan verder met verduurzaming

Het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe (DMD) krijgt in 2019 een vervolg met tweehonderd melkveehouders. De pilot in 2018 was succesvol. Het programma sluit daarnaast goed aan bij het doel van de provincie Drenthe om voorop te lopen op het gebied van toekomstgerichte en grondgebonden melkproductie. 

 

Duurzame Melkveehouderij Drenthe is opgezet om melkveehouders te ondersteunen bij de verduurzaming van hun bedrijf, het doel is zoveel mogelijk gesloten kringlopen van fosfaat, stikstof en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau te realiseren. De basis van het project is het duurzaamheidsplan dat voor iedere deelnemende melkveehouder wordt opgesteld.

In dat plan wordt gekeken naar zaken als kringloop, grondgebruik, waterbeheer, duurzame energie en biodiversiteit. De melkveehouder kan vervolgens gebruik maken van de subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe om de duurzaamheidsdoelen te behalen.

Voor iedere behaalde of te behalen streefwaarde stelt de provincie Drenthe 500 euro subsidie beschikbaar met een maximum van 2500 euro per jaar, gedurende 3 jaar. In totaal is 43.000 euro subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Drenthe voor dit project. Melkveehouders die meedoen aan DMD moeten eenmalig 300 euro bijdragen voor het opstellen van het duurzaamheidsplan.

Aanmelden voor het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe kan via deze website