Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Energiebesparing in de stal

Melkveehouder Nik Mulder uit Wijhe bouwde twee jaar geleden een nieuwe stal en besteedde daarbij veel aandacht aan energiebesparing. De komende jaren gaat hij mogelijk energie winnen uit mest om het bedrijf energieneutraal te maken.

‘We hebben een stal gebouwd voor ongeveer tweehonderd koeien. Als mijn vader in de toekomst een stapje terugdoet, komt het meeste werk op mij neer. Daarom heeft arbeidsgemak een grote rol gespeeld bij de gemaakte keuzes’, vertelt Mulder. ‘We melken de koeien met drie melkrobots en voeren met een volautomatisch voersysteem.

Verlagen energieverbruik
Energieverbruik was hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben we geïnvesteerd in een frequentiegeregelde vacuümpomp en een warmteterugwinningssysteem in combinatie met een voerkoeler. Het automatisch voeren kost 5 euro per dag aan elektriciteit. Daar staat tegenover dat we behoorlijk besparen op het verbruik van dieselolie. We hoeven niet dagelijks een trekker voor een voermengwagen te laten draaien.’ Als lichtbron in de stal heeft Mulder gekozen voor energiezuinige ledverlichting, die volgens hem ‘volwassen is geworden en een prima optie is voor koeienstallen’. Hij heeft het dak van zijn werktuigenberging vol gelegd met zonnepanelen. Daarmee wekt hij ongeveer 30.000 kilowattuur per jaar op en voorziet daarmee in een deel van zijn elektriciteitsbehoefte.

Pilot 'Expertisecentrum Energiebesparing'
Dit jaar kreeg de melkveehouder bezoek van René Jansen, toezichthouder bij de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland en Wouter Veefkind van Projecten LTO Noord. Het bezoek was onderdeel van de pilot ‘Expertisecentrum Energiebesparing’. ‘Met de pilot willen we helder krijgen waar de ondersteuningsbehoefte
van agrarische ondernemers ligt en een aanpak ontwikkelen die ondernemers stimuleert om energiebesparende maatregelen te nemen’, vertelt Veefkind.
Projecten LTO Noord coördineert deze pilot in de agrarische sector en werkt daarbij samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en verschillende Regionale Uitvoeringsdiensten.

Best beschikbare technieken
Jansen merkt dat ondernemers die hun bedrijf ontwikkelen, doorgaans openstaan voor het toepassen van energiebesparende maatregelen. ‘Mulder is een goed voorbeeld. Op dit bedrijf kom je bijna alle best beschikbare technieken tegen.’ Volgens Jansen kan het nog beter als bedrijfsadviseurs meer kennis over energiebesparende mogelijkheden zouden hebben. ‘Als toezichthouder bespreek ik ook energiegunstige keuzes met ondernemers. Het Activiteitenbesluit verplicht bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kuub gas om te kiezen voor de best beschikbare technieken. Maar wij komen pas bij een boer op bezoek als hij al vergevorderd is met zijn plannen. Een bedrijfsadviseur zit in het voortraject met een ondernemer om tafel. Daar verdient energieverbruik meer aandacht.’

Kostprijs
Mulder benadert energiebesparing vooral zakelijk. ‘Natuurlijk willen we zo duurzaam mogelijk werken. Maar voor een melkveebedrijf is het in de hand houden van de kostprijs essentieel. Ik wil energiebesparende maatregelen terug kunnen verdienen. Binnen vijf tot tien jaar, anders vind ik het risico te groot.’

Bron: Nieuwe Oogst
Tekst en foto: Berrie Klein Swormink