Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Energieopslag rendabel met geoptimaliseerd verbruik op bedrijf

Energieopslag op een agrarisch bedrijf kan rendabel zijn, maar alleen als de opslag gecombineerd wordt met een geoptimaliseerd verbruik op het bedrijf. Daarnaast is een koppeling tussen de opslag en de energiemarkt nodig. Sec elektriciteit opslaan is onvoldoende om een accu terug te verdienen. Deze conclusie kunt u lezen in de rapportage ‘Energieopslag in accu’s’. U vindt de rapportage op www.lami.nl.

Kennis verzameld in rapportage 
De rapportage werd gemaakt naar aanleiding van een excursie naar de vernieuwende energieopslag in Odoorn op 12 juni. Daar kregen 21 agrariërs, adviseurs en bestuurders uit Utrecht uitleg over de mogelijkheden en uitdagingen van elektriciteitsopslag. Alle informatie uit de excursie is nu gebundeld. De rapportage bevat informatie over de verschillende verdienmodellen en de nut en noodzaak van energieopslag

Tussentijdse opslag noodzakelijk
Nu er meer en meer agrariërs zelf groene stroom opwekken, wordt de volgende stap in de energietransitie het beter matchen van opwekking en verbruik. Tussentijdse opslag is daarvoor noodzakelijk. In Utrecht komt energieopslag op het eigen agrarisch bedrijf nog niet voor. Met deze rapportage maken we de kennis over opslag toegankelijk voor agrariërs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit de provincie.

Andere sectoren
Hoewel de rapportage inzoomt op een praktijkcase in de agrarische sector, is de informatie uit de rapportage ook interessant en net zo bruikbaar voor bedrijven in andere sectoren.  

Traject Energieneutrale Melkveehouderij
De excursie en de rapportage zijn onderdeel van het traject Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht. In Utrecht werken we toe naar een energieneutrale melkveehouderij. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. We laten zien dat het kan, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Ook zoeken we de verbinding met andere sectoren en partijen op het thema energie om de innovatiekracht te bundelen. De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.

Agenda Vitaal Platteland
Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.  

Meer weten? Verken de mogelijkheden op www.lami.nl

Foto: O-gen