Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Melkveebedrijven gaan warmte uit mest hergebruiken

Mest en melk krijgen op twee boerderijen in Hellum en Holwierde straks een tweede leven. De warmte van de mest en de melk wordt gebruikt in de rest van het bedrijf. Door mest te koelen, daalt bovendien de geur- methaan- en ammoniakuitstoot.

Het project wordt begeleid door L’orèl Consultancy die helpt bij het inregelen van alle meetapparatuur en ook bij het meten en monitoren van de mestkoelingsinstallaties. De provincie subsidieert 40 procent van de subsidiabele kosten en draagt daardoor een totaalbedrag van ruim 55.000 euro bij aan dit project. Het project loopt tot en met april 2019. Begin maart zullen de installaties in gebruik zijn en in mei wordt een open dag georganiseerd.

Combinatie biedt kansen

Het gebruiken van melkwarmte in combinatie met het winnen van warmte uit de mest is nieuw, stelt de provincie. 'Door beide technieken met elkaar te combineren, vullen ze elkaar goed aan.'
Melkwarmte alleen is bij een melkveehouder over het algemeen niet genoeg om de spoelinstallatie, kalvermelk, de kantine en het woonhuis in de winter te verwarmen. Mest is er in die periode meer dan genoeg. De combinatie van de twee biedt kansen, denken de boeren.

Van het gas af

Deze innovatie heeft potentie want naast de voordelen op het gebied van emissiereductie vergroot het de mogelijkheden voor melkveebedrijven om van het gas af te raken, vindt Projecten LTO Noord. De techniek wordt getest bij de melkveebedrijven van Wouter Schep in Holwierde en Jan Pieter van Tilburg in Hellum. In Holwierde wordt de techniek toegepast in nieuwbouw (met een nieuwe melkput, wachtruimte en ligplaatsen), in Hellum in een bestaande mestkelder. Zo wordt de techniek in twee verschillende situaties getest. Als het bij beide bedrijven goed werkt, zal de techniek bij nagenoeg alle mestkelders toegepast kunnen worden. Tegelijkertijd met het koelen van de mest en het hergebruiken van de warmte van de melk en de mest, wordt onderzocht wat de effecten zijn op de hoeveelheid ammoniak- en methaanemissies uit de gekoelde mest. De verwachting is dat de mestkwaliteit beter wordt en dat de emissies omlaag gaan. 

Foto: Provincie Groningen