Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Met slimme energiesystemen een lagere gasrekening

Optimaliseren van het stalklimaat helpt de technische resultaten verbeteren. Als je dat combineert met het niet verloren laten gaan van warmte, levert het dubbel geld op.
 

‘De comforttemperatuur voor vleesvarkens is 16 graden C. In de meeste stallen is het echter het grootste deel van het jaar veel warmer. Dat kost voeropname en groei. Dit is slechts een voorbeeld van situaties met een niet-optimaal stalklimaat.’ Aan het woord is Eric van Houtum, directeur van R&R Systems in Gemert (N.Br.). In de agrarische sector ondersteunt R&R Systems veehouders met systemen die bijdragen aan een beter stalklimaat en die de benutting van energie verbeteren. Zo levert het bedrijf voor de vleesvarkensstallen uit het voorbeeld zogenoemde comfortvloeren. Deze vloeren koelen de afdeling en zorgen voor afvoer van restwarmte. ‘Door het inzetten van een warmtepomp is de restwarmte elders in het bedrijf te benutten. Dat is vooral interessant voor gesloten bedrijven. Bij de jonge dieren is het grootste deel van het jaar verwarming nodig.’

Interessante terugverdientijden
Van Houtum vindt dat veehouders nog te vaak beknibbelen op een goede klimaatbeheersing in stallen voor kalveren, kippen en varkens. ‘Met slimme energiesystemen kun je een beter stalklimaat combineren met een besparing op het verbruik van fossiele brandstoffen. Bij de huidige gasprijzen gaat het dan al snel om interessante terugverdientijden.’ R&R systems mikt op het slim benutten van warmte uit mest, stallucht en vloeren. Dit gebeurt met behulp van warmtewisselaars in combinatie met warmtepompen. 

Financieel aantrekkelijk
‘Met name in de varkenshouderij is investeren in duurzame warmte- en energiesystemen financieel snel aantrekkelijk. Je bespaart fors op het gasverbruik. Daar staat tegenover dat een warmtepomp wel leidt tot een groter elektriciteitsverbruik. ‘Dat het per saldo financieel flink voordeel oplevert, komt onder meer doordat een varkenshouder voor wat elektriciteit tot de grootverbruikers behoort, en daardoor een laag tarief per kWh betaalt. Wat gas betreft zijn ze geen grootverbruiker en betalen daardoor een hoge prijs per kuub gas, vaak al gauw 45 tot 50 cent. Ook de energiebelasting op gas en propaan gaat de komende jaren flink stijgen waardoor verwarmen van stallen aanzienlijk duurder gaat worden. Een investering in een warmtepompinstallatie of warmtewisselaars verdient zich hierdoor nog sneller terug.’

Kombideksysteem
In de kalversector vraagt het opwarmen van het tapwater voor het aanmaken van kalvermelk veel energie. ‘Ook hier geldt dat je met het inzetten van een warmtepomp fors kunt besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen.’ Voor vleespluimveestallen levert R&R Systems het zogenoemde Kombideksysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om de vloer energiezuinig te verwarmen of te koelen, afhankelijk van de warmtebehoefte van de dieren in de stal. Bij dit systeem is het mogelijk om de warmte of koude tijdelijk op te slaan in de bodem.

Praktijkbladen energiebesparing

We zijn bezig met het ontwikkelen van praktijkbladen per sector. Hierin staat per energiebesparende maatregel een omschrijving, hoeveel het kost,  wat het oplevert en welke subsidies u kunt aanvragen. U kunt hier de eerste praktijkbladen vinden.

Bekijk ook hier het volledige artikel op de website van LTO Ledenvoordeel.