Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Profiteren van fiscale maatregelen bij bouwen nieuwe stal

Bent u van plan een nieuwe stal te bouwen? Bij investering in duurzame maatregelen, kunt u in aanmerking komen voor het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij en profiteren van diverse fiscale regelingen, zoals MIA en Vamil. In de meeste gevallen is dit aantrekkelijk omdat de extra investeringskosten opwegen tegen het fiscale voordeel. Voor melkveestallen is er ook een koppeling met de regeling groenprojecten. Welke stappen moet u doorlopen om het MDV-certificaat te behalen? In dit artikel geven we een korte uitleg.
 
Een MDV-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt bij aan verduurzaming van de veehouderij. Om dit certificaat te krijgen, moet de stal voldoen aan strenge duurzaamheidseisen op thema’s als ammoniakemissie, brandveiligheid, dierenwelzijn en klimaat. Per thema moet een minimaal aantal punten behaald worden, ook wel een maatlat genoemd. Het aantal punten verschilt per thema en sector en is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Punten worden toegekend wanneer u  maatregelen neemt die in het MDV-certificatieschema staan. Als u op elk thema voldoet aan het minimum aantal punten, komt u in aanmerking voor het MDV-certificaat.
 
Voorbeeld
Een ondernemer kiest per thema uit een lijst van maatregelen. Op het thema klimaat moet een melkveehouder minimaal 39 punten halen. Als hij bijvoorbeeld investeert in warmteterugwinning uit koelinstallatie melktank (met voorkoeler), frequentieregelaar op de vacuümpomp, zonnepanelen (10 tot 25% van het normverbruik wordt gedekt met zonnepanelen) en een melkstal (en dus geen AMS), heeft hij bij elkaar 10 + 4 + 5 + 20 = 39 punten en op deze manier het vereiste aantal punten op dit thema. De grootte van het bedrijf heeft in dit geval geen invloed op het te behalen aantal punten.
 
Stappen
Om een certificatie te krijgen, volgt u de volgende stappen:

  • Maak concrete bouwplannen en vraag offertes aan
  • Vraag een omgevingsvergunning aan voor de nieuwbouw of verbouw van uw stal
  • U contracteert een certificatie-instelling voor certificering. De certificatie-instelling heeft een licentiecontract met Stichting Milieukeur (SMK) en werkt volgens de daarin gestelde voorwaarden.
  • Op basis van een aantal documenten (o.a. kopie offerte, kopie omgevingsvergunning, gedetailleerde bouwtekening) beoordeelt de certificatie-instelling of het ontwerp van de (nieuwe) stal voldoet aan de criteria.
  • Na oplevering van uw stal zal de certificatie-instelling nog een fysieke en administratieve controle uitvoeren en wordt de stal getoetst op het dan geldige certificatieschema.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij? Kijk dan op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl.