Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Verrijkte koemest kan kunstmest vervangen

Op de Melktapperij in Haaksbergen zijn ze gestart met een mestproef van koemest

De melkveehouderij is volop bezig met het reduceren van de broeikasgassen in hun sector om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat doen ze onder meer door kunstmest te vervangen voor dierlijke mest, omdat bij de productie van kunstmest veel fossiele brandstof wordt verbruikt. Kunstmestvrij boeren is ook het doel van Rogier en Heleen Lansink van melkveebedrijf de Melktapperij in Haaksbergen. Zij voegen stoffen toe aan koeienmest zodat er mest vergelijkbaar met kunstmest ontstaat. “Alleen dan organisch.”

Koemest met toevoegingen wordt in Duitsland en Oostenrijk al op grote schaal toegepast. “Veel agrariërs geloven er dus in, maar wij willen zeker weten dat deze bewerkte mest vergelijkbaar is ten opzichte van kunstmest”, vertelt Heleen Lansink. Hoe het werkt: de werking en benutting van stikstof in dierlijke mest is minimaal in vergelijking met kunstmest, de stoffen vervliegen namelijk snel. Daarom voegen ze op de Melktapperij BB Bodem (micro-organismen) en Karbosave (koolstof) toe in de mestkelder en aan het voer van de koeien. “Daardoor ontstaat een verrijkte mest, met hogere gebonden stikstof. In theorie een goede vervanger voor kunstmest, dat veel ammoniakale stikstof bevat.” 

Wachten op het eerste maaimoment 
Op de Melktapperij zijn ze net begonnen met de proef om te testen of de verrijkte mest vergelijkbaar is aan kunstmest. Een deel van het graslandperceel bemesten ze volgend voorjaar met de nieuwe mest, het andere deel met kunstmest en onbehandelde mest. Bij de mest en gewasopbrengsten worden metingen verricht. De eerste resultaten worden na het eerste maaimoment verwacht: “Die uitkomsten willen we delen met andere agrariërs, via Vruchtbare Kringloop bijvoorbeeld, om ze te inspireren.”
Kunstmest vervangen voor koemest levert een kostenbesparing op, maar is ook een goed voorbeeld van kringlooplandbouw, en beter bodembeheer weet Lansink. “Een win-win situatie. We vinden het belangrijk dat we zuinig omgaan met het stukje aarde dat we hebben, om waardevol achter te kunnen laten.”

Mineral Valley Twente
Bij hun proef worden Heleen en Rogier Lansink ondersteund door Loonbedrijf te Riet die het bewerken van het graslandperceel en wegen van gewassen voor zijn rekening neemt. Jasper ten Berge van Bij de Oorsprong is leverancier van de benodigde producten en voorziet in de juiste hoeveelheid micro-organismen en koolstof. De provincie Overijssel ondersteunt het meetbaar maken van de resultaten. Tevens is het project ingebracht bij Mineral Valley Twente. Dit verbond van Twentse gemeenten heeft als doel de Twentse productiebodem gezonder te maken.