Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Bouw mestverwerker in Zenderen gaat niet door

De Raad van State heeft besloten dat afvalverwerker Twence geen mestverwerkingsfabriek mag bouwen in Zenderen. De gemeente Borne had bezwaar gemaakt tegen de mestverwerker op de lokatie Elhorst-Vloedbelt en heeft daarin gelijk gekregen.

Het niet doorgaan van de mestverwerker in Zenderen is een enorme klap voor veehouders in Oost Nederland. Zij moeten nu hun mestoverschotten elders zien te slijten, maar dat wordt steeds lastiger omdat de regels steeds strenger worden. Dat zegt Arjan Bonthuis, voorzitter van landbouworganisatie LTO Twente-Zuid. LTO wil via de provincie alsnog bouw van de mestfabriek proberen af te dwingen.

Terugwinning fosfaat uit dierlijke mest
Twence wilde met de mestverwerker een oplossing creëren voor het fosfaatprobleem door het mestoverschot. In de installatie moest de grondstof fosfaat worden teruggewonnen uit de dierlijke mest en er zou biogas worden geproduceerd. Er zou jaarlijks 250.000 ton mest moeten worden verwerkt.

Bezwaar
Maar de gemeente Borne zag het plan niet zitten, omdat het een te grote aanslag op de omgeving zou betekenen. Elhorst-Vloedbelt is aangewezen als vuilstortlokatie voor Twence. Mede daarom zag de provincie geen bezwaar: het plan voor mestverwerking zou volgens Zwolle gewoon binnen het geldende bestemmingsplan passen en er werd een vergunning voor de bouw afgegeven. De gemeente Borne maakte bezwaar, maar dat werd door de rechtbank in Almelo afgewezen. Borne wendde zich vervolgens tot de Raad van State.

En dat hoogste rechtsorgaan geeft de gemeente nu gelijk. De uitspraak van de Raad van State is veehouders in de regio rauw op het dak gevallen. “Dit is een ontzettende aderlating", zegt Arjan Bonthuis. "Wij hebben er zo hard aan gewerkt, dit is zo’n belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van de veehouderij in deze regio. Maar de gemeente Borne hanteert het Not In My Backyard-principe en vergeet zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid.”

Uitwijken naar andere locatie kost veel geld
Bonthuis voorziet dat er boeren en transporteurs in de problemen gaan komen: “Iedereen rekende hier op, er zijn al afspraken gemaakt, investeringen gedaan. Het is echt onbegrijpelijk dat dit zo beslist is.” Vooral omdat volgens Bonthuis Zenderen de ideale locatie is. Vanwege de aanwijzing als afvalverwerkingspunt ligt er al een gasleiding voor biogas, er is al een weegbrug, er liggen al asfaltwegen. “Als we naar een andere locatie zouden moeten uitwijken kost het zeker 15 tot 17 miljoen extra om dat allemaal opnieuw aan te leggen. Bovendien ligt Zenderen prachtig centraal, waardoor de aanrijroutes voor de transporteurs kort zijn.”

Vergunning herzien
LTO zet dan ook in op een offensief richting provincie. “We willen Statenleden en Gedeputeerden overtuigen dat ze de vergunning moeten herzien, en zo moeten formuleren dat het toch mogelijk is in Zenderen. De Raad van State heeft nu een beslissing genomen op basis van een tekst uit 1985, toen er nog heel anders werd gedacht over afvalscheiding en duurzaamheid. Dat is echt onbegrijpelijk.”

 

Bron: Tubantia.nl