Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Naar een duurzame melkveehouderij - Energie efficiëntie in de praktijk

Energieneutrale zuivelketen

Agro Giethoorn

Nieuwe Energie Overijssel is het provinciale programma dat ten doel heeft om 20% Nieuwe Energie...

Pilot Energiebesparing peilt nut ondersteuning

Woensdag ondertekenden Eric Douma namens LTO Noord, Margreet van Gastel namens het ministerie...

Toepassing van houtige biomassa voor kleinschalige warmteopwekking via biomassaketels

Het Nieuwe Telen - Ervaringen uit de cursus

Kas als Energiebron organiseert cursussen om Het Nieuwe Telen toe te passen zonder investeringen...

Nieuwe kistenbewaring Mts. Koenraadt-Heerink uit Espel - www.akkerwijzer.nl

Met de bouw van een nieuwe kistenbewaring heeft maatschap Koenraadt-Heerink in Tollebeek...

Bio-Up brengt duurzame veehouderij dichterbij

gasopwerking op een veilige, gemakkelijke en rendabele wijze beschikbaar te maken voor...

Lees meer

Duurzaamheid in de Bloembollensector

Twee ondernemers geven hun visie op duurzaamheid in de bloembollensector, ondersteund door Jaap...

Lees meer

BioEnergyFarm2 Nederlandse video

In de meeste Europese landen is de biogassector ooit begonnen met het vergisten van mest op de...

Wijzigingen EIA en MIA Vamil op een rijtje

In 2016 is er wederom fiscaal voordeel. Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5 procent naar...

Winst uit energie

Om agrarische bedrijven energieneutraal te krijgen kwamen zeventien LTO afdelingsbestuurders uit...

lees meer

Erkende maatregelen

Erkende maatregelen

Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Omdat de investeringen tot flinke besparingen leiden, kunnen deze binnen vijf jaar worden terugverdiend.
 
Ondernemers die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit, moeten alle maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Om de uitvoering van deze verplichting te vereenvoudigen heeft LTO met het Ministerie van I en M erkende maatregelenlijsten ontwikkeld. Deze maatregelen besparen energie en zijn goed voor de portemonnee.
 
Het gebruik van de erkende maatregelenlijst  is vrijwillig, het is een hulpmiddel om te kunnen voldoen aan de verplichting genoemd in artikel 2.15. LTO heeft aangedrongen op deze verduidelijking en vastgelegd in het Energieakkoord.

BijlageGrootte
Bestand algemene_flyer_em.docx18.89 KB