Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Kleine windmolens toegestaan in Friesland

Boeren in Friesland mogen kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 10 meter plaatsen op hun erf. Eerder werd dat alleen toegestaan als sprake was van een pilot. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben hiervoor de verordening Romte aangepast.
 
Het provinciebestuur stelt als voorwaarde voor plaatsing van de molens dat de energie wordt opgewekt voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf, dat de windturbine op het bestaande bouwperceel wordt geplaatst en dat de molen zorgvuldig binnen het landschap wordt geplaatst.
 
Melkveehouders
LTO Noord-regio noord-bestuurder Peet Sterkenburgh verwacht dat er met name vanuit de melkveehouderij animo voor kleine windturbines is. 'De overheid geeft aan dat melkveehouders schoon en zuinig moeten produceren. Daar past windenergie goed bij.’ In Groningen en Drenthe zijn kleinere windmolens al langer toegestaan.
 
Bron: LTO Noord