Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Tenderregeling monomestvergisting gaat open

Tijdens een door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) georganiseerde informatiebijeenkomst zijn de belangrijkste aspecten voor aanvragen van de tenderregeling monomestvergisting uiteengezet. De regeling gaat naar verwachting op 4 juli, 9.00 uur open. De beoogde beschikking gaat naar verwachting najaar 2017 plaatsvinden.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor individuele of gebundelde monomestvergisters tot een opgesteld vermogen van 400 kW. Dit kan zowel WKK als groengas zijn, maar in het geval van een gebundelde aanvraag dient het om dezelfde techniek (WKK of groengas) te gaan én hetzelfde tenderbedrag. De aanvragen worden gerangschikt op basis van het ingediende tenderbedrag. Het maximale tenderbedrag bedraagt € 0,125/kWh en voor groengas € 0,088/kWh.

De installatie van de monomestvergister dient binnen 2 jaar na het verkrijgen van de beschikking gerealiseerd te zijn. Gebruik van bestaande installaties en/of onderdelen is toegestaan. Ook zogenaamde hubs zijn toegestaan, waarbij meerdere vergisters zijn aangesloten op één WKK of groengasinstallatie. Elk van de vergisters mag dan niet meer dan 400 kW aan biogas produceren. 

Aanvragen
Aanvragen kunnen ingediend worden zonder locatie en/of vergunningen, maar dienen dan wel te voldoen aan een aantal voorwaarden. Er dient een plan met de aanvraag ingediend te worden waarin staat beschreven hoe binnen 2 jaar locatie en vergunningen én realisatie bereikt wordt. Ook is een haalbaarheidsstudie verplicht. RVO heeft hiervoor een model op haar website staan. Tot slot wordt de beschikking afgegeven met een tweetal opschortende voorwaarden te weten dat er binnen 2 weken en getekende uitvoeringsovereenkomst retour moet en binnen 4 weken dient er een bankgarantie overlegt te worden. De bankgarantie bedraagt 2% van het verleende subsidiebedrag.

In het geval van een gebundelde aanvraag wordt deze als één aanvraag gezien en is er ook maar één uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie nodig. De beschikkingen worden wel per installatie binnen de bundeling afgegeven.

Meer informatie vindt u op RVO.nl. 

 

BijlageGrootte
PDF icon stcrt-2017-29951.pdf1.07 MB