Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Warmtepompen en zonneboilers krijgen 160 miljoen extra subsidie

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bevestigd 160 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de ISDE-regeling tot en met 2020. Via de regeling kunnen bedrijven en particulieren subsidie krijgen voor zonneboilers.

Als onderdeel van een convenant tussen kabinet, energieleveranciers, netbeheerders en bedrijven voor besparingsproducten en -diensten werd in mei al bekend dat er 160 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de ISDE-regeling. Onderzoekscentrum ECN heeft doorgerekend dat de afspraken 10 Petajoule energiebesparing bijdragen aan de doelstelling voor 2020. Het doel van 100 petajoule (PJ) energiebesparing in 2020 uit het Energieakkoord is daarmee een stap dichterbij.

Aantal aanvragen

In 2017 werd er tot dusver voor 46,5 miljoen euro subsidie aangevraagd voor zonneboilers. Voor dit bedrag zijn 14.670 aanvragen binnengekomen. 

Bron: Solar Magazine