Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Energie-voorloper enthousiast over elektrische shovel

Jan Pieter van Tilburg en zijn zoon bij de elektrische shovel: 'Omgerekend bespaar ik zo'n 3000 liter dieselolie!'

Met plezier kijkt melkveehouder en akkerbouwer Jan Pieter van Tilburg uit Hellum (Groningen) wel eens naar zijn energierekening in 2014.Toen verbruikte hij nog 280.000 kWh. “Zoveel elektrische energie lever ik inmiddels bijna terug, met duizend zonnepanelen op het dak en allerlei energiebesparende toepassingen op het bedrijf lever ik 230.000 kWh terug. Dat geeft een kick!” 

 

Duizend zonnepanelen liggen er sinds deze zomer op de staldaken van Van Tilburg. Twee windmolentjes op het erf. Een elektrische shovel. Een goed geïsoleerd huis en geen gasaansluiting.  Van duurzame energie krijgt melkveehouder en akkerbouwer (suikerbieten, wintertarwe en veldbonen) Van Tilburg letterlijk energie. Overal ziet hij mogelijkheden om nog meer energie te besparen of op te wekken.

 

Mestkoeling

Zo wil hij komende winter mestkoeling onderzoeken. Deze techniek is volgens de Groninger om meerdere redenen interessant: met mestkoeling werk je energie op, maar je beperkt er ook methaan- en ammoniakuitstoot mee. Het systeem is inmiddels in de stal aangelegd en werkt naar behoren. “We onttrekken al warmte uit de mest en kunnen daarmee straks bijvoorbeeld ons huis verwarmen. Maar ik vind het meest interessant wat er gebeurt met de mest door het koelen. Verminder ik mijn uitstoot hiermee en wordt de mest daardoor stikstofrijker? 

 

Samen met de WUR zal Van Tilburg een meetplan opstellen en beoordelen of en hoeveel minder ammoniak en methaan er wordt uitgestoten dankzij het koelen van de mest. Van Tilburg zelf heeft er vertrouwen in: “Ik denk dat dit systeem beter is en werkt dan bijvoorbeeld het aanleggen van emissiearme vloeren. Ten eerste is die aanleg veel duurder en heb ik nog niet het gevoel dat je daarmee meer stikstof in de mest krijgt. Of dat met mestkoeling wel lukt, zullen we de komende tijd ontdekken.” 

Verkeerde accu

De opgewekte energie kwijtraken zal in ieder geval geen probleem zijn, Van Tilburg zoekt continu naar energiebesparende maatregelen voor zijn bedrijf. Laatste aankoop is een elektrische shovel.

Hij gebruikt de machine voornamelijk voor het voeren van de koeien en denkt daarmee jaarlijks 35.000 kilowattuur te besparen. “Omgerekend bespaar ik zo’n 3000 liter dieselolie! Het is daarnaast een genot om mee te rijden, het rijdt muisstil en ik heb geen uitlaatgassen. Voor 2 liter dieselolie per dag voer ik alle koeien en houd ik ook nog mijn erf schoon.” 

 

Hij kocht de elektrische shovel, zonder subsidie (MIA/VAMIL of EIA) via de RVO. “Ik rekende eerlijk gezegd wel op die subsidie. De RVO wil de accu in deze shovel niet stimuleren, omdat die niet duurzaam genoeg zou zijn.” Probleem is volgens Van Tilburg alleen dat er momenteel geen elektrische shovel met accu is die wél aan de voorwaarden voldoet. “Het is het lot van de voorloper, maar jammer is het wel. Ik vind dat de RVO de lat nu te hoog legt. Ze zouden elektrische machines ongeacht welke accu moeten stimuleren, de markt volgt dan vanzelf met steeds betere accu’s.” 

 

Het weerhield Van Tilburg in ieder geval niet van de aanschaf. “Ben je gek, ik vind het veel te mooi. Met iedere aankoop of nieuwe toepassing verspil ik minder energie en geld. Ik droom van een bedrijf dat niet tot nauwelijks afhankelijk hoeft te zijn van de omgeving. Zo min mogelijk fossiele brandstof, maar ook zo min mogelijk eiwitaankoop zoals soja voor mijn koeien. Daar ga ik voor!”