Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energiebesparing

Met eenvoudige maatregelen is energie en geld te besparen. Ga de mogelijkheden nauwgezet na bij verlichting, gebouwen en machines op uw hele bedrijf.
Per maatregel hebben we voor u zo goed mogelijk in kaart gebracht wat de toepasbaarheid is van de maatregel, hoe interessant deze maatregel is qua energiebesparing, wat de investeringskosten en terugverdientijden zijn en hoe de maatregel bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen. Ook worden per maatregel overige informatiebronnen gegeven. U kunt op de maatregelen klikken via het linker menu.
 

  .
Isolatie
Dakisolatie beperkt in de melkveehouderij met name de hitte in de stal. Door isolatie in de intensieve veehouderij hoeft u minder te stoken. Goed isoleren in de plantaardige sector bij opslag geeft minder koelkosten.
Klimaatbeheersing/verwarming
Pas de juiste klimaatbeheersing of verwarming toe. Klimaatbeheersing en verwarming gaat in de veehouderij doorgaans over verwarming en eventuele ventilatie. Klimaatbeheersing in de plantaardige sector gaat doorgaans over koeling bij opslag.
Besparing brandstof
Met een breed scala van eenvoudige maatregelen is veel besparing mogelijk.
Verlichting en schakelaars
Gebruik de juiste hoeveelheid en soort verlichting. Verlichting speelt in de veehouderij een belangrijke rol maar ook bij het sorteren in de akkerbouw, vollegrondsgroente-, bollen- en fruitteelt.
Warmteterugwinning/wisselaars
Win warmte terug met warmewisselaars. In de veehouderij kan warmte uit melk worden teruggewonnen om water te verwarmen. Ook in andere sectoren is warmte uit koeling vaak toepasbaar.
Voorkoeling
Maak gebruik van voorkoeling. Voorkoelers op de melktank zijn al op veel bedrijven praktijk. Bij u ook? Het is een vrij eenvoudige maatregel.
Frequentieregelaars
Installeer frequentieregelaars op de melkmachine of ventilatoren.