Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Zonnepanelen

 

PV ofwel Photo-Voltatïsch (= elektrisch) staat voor de directe omzetting van zonlicht in elektrische energie. Hiervoor worden zogenaamde PV cellen of Zonnecellen gebruikt. Om praktisch nut van deze cellen te hebben, worden deze meestal in een zonnepaneel gemonteerd dat dan de naam PV-paneel (Photo-Voltaïsch) krijgt. Een zonnepaneel levert gelijkstroom. Het kan aangesloten worden op een omvormer om wisselstroom te krijgen op het juiste voltage. De energie kan meteen gebruikt worden door aangesloten apparaten.

Hoe interessant
Zeer interessant, wordt al breed toegepast. Voor kleinverbruikers: zeer interessant. Voor grootverbruikers: afhankelijk van de situatie (fiscale maatregelen).

Toepasbaarheid
Bedrijfsafhankelijk. Zelf berekenen of zonnepanelen interessant zijn voor u? Dat kan! In het rekenmodel kunt u uw eigen bedrijfsgegevens invullen waarna u onder bij 'Conclusie' ziet of dit interessant is voor uw bedrijf en de terugverdientijd.

Potentiele bijdrage energieverbruik
0% - 100% (%besparing op gebruik).

Investeringskosten
Afhankelijk van grootte installatie, circa €900 per kWp.

Terugverdientijd
Vanaf 7-8 jaar voor kleinverbruikers (door saldering van energiebelasting) . Voor grootverbruikers vergelijkbare terugverdientijden met SDE+ subsidie.

Wat moet er nog gebeuren
Eerst kosten-batenplaatje maken.

Praktijkverhalen
Wat zijn de ervaringen van collega-agrariërs met zonnepanelen? Lees hieronder enkele praktijkverhalen:
- 'Zonnepanelen leveren een rendement van ruim 90 procent op'
- Varkenshouder Tijmensen: 'Investering in zonnepanelen was makkelijke keuze'
- Akkerbouwer De Jong slaat zonne-energie op in eigen accu

Meer informatie
De zonnepanelen worden veelal op het dak geplaatst. Het rendement van zonnepanelen is afhankelijk van een groot aantal factoren. Hetzelfde paneel kan daarom op de ene plaats betere prestaties leveren dan op een andere plaats. Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in de eenheid Wp, Wattpiek, het vermogen bij ideale (laboratorium) omstandigheden.
 
Externe factoren als schaduw van omliggende gebouwen of begroeiing hebben natuurlijk een negatief effect op het rendement. Maar ook gebouwspecifieke zaken spelen een belangrijke rol zoals oppervlak, hellingsrichting (positie tov het zuiden, ook wel Azimuth genoemd) en hellingshoek van het dak.
 
Of de investering in zonnepanelen rendabel is, moet dan ook per situatie bekeken worden. Over het algemeen is het verstandig om niet meer productiecapaciteit te installeren dat het eigen gebruik. Let er goed op dat je meter geschikt is voor teruglevering. Gezien de grootte van de investering dient het de aanbeveling om een monitoringssysteem aan te schaffen.

Mogelijkheden

 • Opslaan (in een accu of batterij)
 • Verbruik afstemmen op productie
 • Salderen (het elektriciteitsnet als buffer gebruiken). Dit is de meest realistische en gangbare oplossing.

Salderen

 • Salderen is: de elektriciteit die je in een jaar hebt afgezet op het net aftrekken van de elektriciteit die je in dat jaar van het net hebt afgenomen. Dus verrekening op basis van kWh.
 • Je elektriciteitsrekening bestaat uit je netto verbruik.
 • De elektriciteit die je saldeert, levert je dus een besparing op tegen je variabele elektriciteitstarief, bestaande uit leveringstarief, energiebelasting en indien van toepassing BTW.
 • Wettelijk is bepaald dat je als kleinverbruiker (onder de 3 x 80A) mag salderen. Het gebruik wordt verrekend met de opgewekte energie.
 • Zet je meer elektriciteit af op het net dan je van het net afneemt, dan krijg je daar de terugleververgoeding voor € ct 5 /kWh (afhankelijk van je energieleverancier).

Wet en regelgeving

 • Als de helling van de panelen gelijk is aan die van het dak, is er geen bouwvergunning nodig.
 • De panelen mogen niet uitsteken.
 • Bij een plat dak moeten de panelen zo ver van de rand verwijderd zijn als dat ze hoog zijn.
 • Let op Welstand, plaatsen op een rieten dak of in oude stadsgezichten is veelal niet toegestaan.
 • Check bij de gemeente, het beleid verschilt per gemeente.

Subsidie

 • Specifieke subsidies staan aangekondigd op de website van RVO.
 • Energie Investerings Aftrek (EIA): Naast de gebruikelijke afschrijving kunt u 58% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst tot een maximum van 750 euro/kW. De installatie moet hiervoor ten minste 25 kW groot zijn.

Reductie broeikasgassen
Groot > 15%