Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energieproductie

 
       

Maatregelen om energie te gaan produceren op uw bedrijf neemt u niet zomaar. Daar is in de meeste gevallen een (forse) investering voor nodig. We hebben voor u (onafhankelijke) informatie op een rij gezet zodat u enigszins na kunt gaan of energieproductie interessant voor uw bedrijf kan zijn.  Per maatregel hebben we voor u zo goed mogelijk in kaart gebracht wat de toepasbaarheid is van de maatregel, hoe interessant deze maatregel is, wat de investeringskosten zijn (terugverdientijden zijn meestal zeer bedrijfsspecifiek) en hoe de maatregel bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen. Ook worden per maatregel overige informatiebronnen gegeven. Onder sommige maatregelen treft u een rekentool.

U kunt op de maatregelen klikken via het linker menu.

Zonnepanelen
Zonnepanelen, ofwel PV-panelen, zetten zonlicht om in elektriciteit. Ook bij bewolkt weer. Installeer zonnepanelen waar mogelijk. Ze zijn voor alle sectoren toepasbaar en de laatste jaren steeds aantrekkelijker geworden.

Windenergie
Toepassing van een windmolen kan een substantiële verlaging van het elektriciteitsverbruik opleveren. Zet in op kleinschalige opwekking van windenergie; grote windmolens zijn maar voor weinigen weggelegd maar ga wel de mogelijkheden in uw gebied na.

Zonnecollectoren
Tijdens het bewaren van producten kan voorverwarmde lucht uit een luchtcollector een forse besparing opleveren.Installeer zonnepanelen waar mogelijk. Ze zijn voor alle sectoren toepasbaar en de laatste jaren steeds aantrekkelijker geworden.

Biogas
Biogas ontstaat als gevolg van vergisting (een anaeroob proces) van organisch materiaal. We kennen twee toepassingen voor op het landbouwbedrijf: mestvergisting en covergisting.

Verbranding van biomassa
Het verbranden van biomassa is misschien wel de oudste manier om aan energie te komen. Hout, houtsnippers en houtpellets (houtbrokjes) kunnen verbrand worden, maar ook stro, riet en pluimveemest, al vragen die drie wel een apart installatie.