Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Boeren hebben een belangrijke troef in handen als het gaat om de energietransitie

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat 75% van de energie die Nederland in 2030 verbruikt, duurzaam moet worden opgewekt. LTO Noord en Windunie zijn ervan overtuigd, dat het alleen kans van slagen heeft wanneer de verdiensten ten goede komen van de lokale omgeving. LTO Noord en Windunie ontwikkelen daarom een strategisch plan voor de energietransitie in de provincie Utrecht.
Met dit plan willen LTO Noord en Windunie het gesprek aangaan met de RES-regio’s in Utrecht en met de energiecoöperaties. De samenwerking ligt voor de hand: LTO Noord en Windunie hebben namelijk eenzelfde achterban: “Boeren hebben een belangrijke troef in handen als het gaat om de energietransitie”, aldus Erwin Haveman, programmamanager Energie & Projectadviseur Klimaat en Energie LTO Noord. “En dat is ruimte, in de zin van (agrarische) grond.” Reden voor LTO Noord om samen met hun leden en Windunie een strategisch plan te ontwikkelen voor de provincie Utrecht, zodat iedere ondernemer evenveel kansen krijgt om te profiteren en het de agrarische structuur versterkt. Een integraal plan met meer maatschappelijk draagvlak, dan losse initiatieven van diverse ontwikkelaars.
Steef van Baalen, manager ontwikkeling en realisatie bij Windunie: “In de RES-regio’s werken overheden samen met maatschappelijke partners aan plannen voor de realisatie van duurzame energie. Vaak worden hierin ook gebieden aangewezen waar dit volgens deze partijen idealiter zou moeten plaatsvinden. Lokale ondernemers en inwoners zijn daar echter nog niet altijd goed bij betrokken. Terwijl dat volgens LTO Noord en Windunie essentieel is voor het draagvlak en daarmee de haalbaarheid. Windunie en LTO Noord hebben elkaar daarin gevonden als natuurlijke partners.”

Over Windunie en LTO Noord
Windunie heeft bijna 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van zonne- en windenergieprojecten in lokaal eigendom. Maximaal lokaal eigendom, regie over de eigen energieopwekking én de eigen omgeving, samen met (agrarische) ondernemers, inwoners en lokale energiecoöperaties, dat is waar zij voor staan. De ontwikkeling van duurzame energie zorgt ervoor dat het landschap verandert. Hier worden ondernemers en bewoners van een gebied mee geconfronteerd. De visie van Windunie is dat de lokale samenleving hier ook van moet profiteren. In de vorm van financiële participatie, zeggenschap over de eigen energievoorziening en de eigen leefomgeving: Het delen van lasten én lusten.

LTO Noord, de belangenvereniging voor boeren en tuinders, ondersteunt boeren en tuinders met innoveren, duurzaam produceren en toekomstgericht ondernemerschap. Door boeren en tuinders te helpen met ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid, neemt LTO Noord ze mee naar de toekomst. Een toekomst waar niet alleen gezond voedsel, maar ook duurzaamheid centraal staat.