Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Verbranding van biomassa

  
Het verbranden van biomassa is misschien wel de oudste manier om aan energie te komen. Hout, houtsnippers en houtpellets (houtbrokjes) kunnen verbrand worden, maar ook stro, riet en pluimveemest, al vragen die drie wel een aparte installatie.
 
Ook miscanthus kan gebruikt worden als biomassa brandstof. Voor meer informatie specifiek over het gebruik van miscanthus, zie de bijlagen onderaan deze pagina.
 
Toepasbaarheid
Bij warmtebehoefte.
 
Potentiele bijdrage energieverbruik
(%besparing op gebruik)*

Thermisch rendement 80-95%, afhankelijk van installatie
 
Investeringskosten
€ 250 - € 450 /kW thermisch, afhankelijk van grootte en type installatie
 
Terugverdientijd
7 tot 15 jaar (hierbij mag de houtprijs niet gaan stijgen, anders loopt het op tot 20 jaar of meer).
 
Voor- en nadelen
+ thermisch rendement van 80-95%
+ investering € 250 - €450/kWh thermisch
+ 1 ton houtsnippers vervangt ca. 280-445 m3 aardgas, afhankelijk van het vochtgehalte
- biomassaketel kan niet snel het vermogen aanpassen (buffer noodzakelijk)
- biomassaketel kan doorgaans niet minder dan 30% van maximale vermogen leveren (oplossing is
meerdere kleinere installaties te gebruiken)
- zand of bladeren in biomassa is probleem (slijtage)
- aandachtspunt voor alternatieve gewassen is de kwaliteit in verbrandingsketels. Aandachtpunten zijn o.a. chloor   en kalium. Een beperkte kwaliteit zorgt voor slakvorming of aanslagvorming in de ketel. Tevens kan slechte kwaliteit input zorgen voor fijn-stof-emissies.
 
Meer informatie
In de meeste gevallen is een houtkachel of houtgestookte ketel niet meer vergunning plichtig.  Uitzondering zijn installaties groter dan 15 MW die hebben nog steeds een vergunning plichtig. Tot en met 2012 waren alle installaties vanaf 20 kW vergunning plichtig. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) is per 1 januari 2013 gewijzigd. Voor houtgestookte installaties zijn de volgende wijzigingen relevant:

  • de definitie van stookinstallatie is verruimd
  • er zijn meer brandstoffen toegestaan zonder een omgevingsvergunning (o.a. hout en houtpellets dat voldoet aan de definitie van biomassa)
  • biomassa is gedefinieerd (Activiteitenbesluit artikel 1.1 lid 1; Besluit omgevingsrecht bijlage I onder A)

Links

Brochures
In onderstaande praktische brochure wordt ingegaan op de valorisatie van houtige biomassa van eigen land (zie: Energie uit hout.pdf). Het andere document (zie: Warmte uit hout.pdf) behandelt de haalbaarheid van een warmte-installatie op hout.

Presentaties Miscanthus
In onderstaande bijlagen Miscanthus 1 t/m 9 kunt u meer informatie vinden specifiek over het gebruik van miscanthus als biomassa brandstof.