Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Zonnecollectoren

 

Een zonnecollector is onderdeel van een zonnewarmtesysteem waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit is een ander proces dan bij zonnepanelen waar het zonnepaneel zonlicht omzet in elektriciteit. De warmte die een zonnecollector opwekt kan gebruikt worden voor proceswarmte. Dit betekent het verwarmen van ruimtes of water waarmee wat een aanzienlijke besparing op het gasverbruik kan betekenen.

Hoe interessant
Zeer interessant, wordt al veel toegepast.

Toepasbaarheid
Bedrijfsafhankelijk.

Investeringskosten
 
De terugverdientijd voor zonnecollectoren liggen tussen de 5 en 8 jaar. Stookt u met propaangas dan is de terugverdientijd vaak nog korter. De investeringen voor een zonnecollector zijn afhankelijk van de grootte van de installatie. Om een verbeeld te geven:
Kalverhouder Piet Harmsen
– Mijn bedrijf verbruikt 6.500 liter water per dag
– Ik heb 70 m2 collectoroppervlak
– Dit levert mij 152 GigaJoule per jaar op
– Dit staat gelijk aan +/- 4.500 m3 aardgas per jaar.
Subsidies en energieprijs bepalen mede hoe zonnecollectoren rendabel zijn. Er is SDE+ subsidie en er zijn fiscale mogelijkheden.
Ik wil een voorbeeldberekeing en meer informatie.

Wet en regelgeving
Als de helling van de panelen gelijk is aan die van het dak, is er geen bouwvergunning nodig De panelen mogen niet uitsteken Bij een plat dak moeten de panelen zo ver van de rand verwijderd zijn als dat ze hoog zijn.  Let op Welstand, plaatsen op een rieten dak of in oude stadsgezichten is veelal niet toegestaan.
Check dit bij de gemeente, het beleid verschilt per gemeente.
 
 
Subsidie
U kunt subsidie aanvragen voor zonneboilers. Kijk hier voor meer informatie
 
Meer informatie
De investeringen voor een zonnecollector zijn afhankelijk van de grootte van de installatie. Een installatie met 3 collectoren en een 300 liter vat levert zo’n 10-12 GigaJoule per jaar, wat ongeveer gelijk staat aan 310-375 m3 aardgas per jaar. Subsidies en energieprijs bepalen mede of zonnecollectoren rendabel zijn.

Links
Energiebesparing op het agrarische bedrijf; Kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroente en fruitteelt. Maart 2010, PPO-rapport Rapport "Hernieuwbare energie in Nederland, alle feiten op een rij, CBS 2012".