Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Binnen twee jaar van het kunstmest af

Door micro-organismen en koolstof toe te voegen aan mestkelders vermindert de uitstoot van ammoniak en methaan op de melkveehouderij.  Daardoor kunnen boeren van het kunstmest af en kan de bodem herstellen. 

 

In Duitsland en Oostenrijk wordt het toevoegen van micro-organismen (BB Bodem) en koolstof in mestkelders al op grote schaal toegepast, maar veel onderzoek naar de werking ervan is nog niet gedaan. In Nederland geldt het adagium ‘meten is weten’ waardoor er inmiddels meerdere proeven lopen bij melkveehouders – onder andere via Mineral Valley Twente en Vruchtbare Kringloop Overijsel – met dit behandelplan. 

Hoe het werkt 

In de mestkelder van een melkveehouderij komen mest en urine bij elkaar terecht. Dat is niet natuurlijk en zorgt voor rottingsprocessen waarbij methaan en ammoniak wordt uitgestoten. Je ruikt het ook, die kenmerkende ammoniakale stank. Door micro-organismen aan de mestkelder toe te voegen ontstaat een ‘positief regeneratief microleven’ in de mest. Bacteriën en schimmels die de mest weer in balans brengen. Er wordt daarnaast koolstof in de vorm van verkoolde houtsnippers aan de mest toegevoegd. De ammoniakale uitstoot bindt zich aan de houtsnippers en wordt een rijke, vaste stof.

Jasper ten Berge en Ger Kappert van Bij de Oorsprong voeren bovenstaande maatregelen een paar keer in de week uit bij melkveehouders in heel het land. Ten Berge: “Het is een ogenschijnlijk simpele oplossing voor het kunstmestprobleem. Met bovenstaande methode verrijken we de mest omdat we de koolstof binden aan de mest. De uitspoeling op je land na bemesting is ook veel minder.” 

Meten is weten 

Melkveehouders die micro-organismen en koolstof toevoegen aan hun mestkelder, kunnen binnen twee jaar van de kunstmest af zijn, heeft Ten Berge gezien. “Door de mest te verrijken, is kunstmest niet meer nodig. Dat is een enorme kostenbesparing voor de boer. Daarnaast is er minder uitspoeling, wat winst is voor het milieu.”  Komend jaar zal onderzoeksbureau Tauw emissie- en bodemmetingen uitvoeren op diverse proefvelden in Nederland om aan te tonen hoeveel minder uitspoeling er is met de verrijkte mest. "En vergeet de milieuwwinst niet doordat je geen kunstmest meer gebruikt", besluit Ten Berge. 

Varkens- en kippenstal 
Waar Ten Berge in de melkveesector af wil van het kunstmest, ziet hij in de varkens- en kippensector de luchtwasser het liefst verdwijnen. “Een luchtwasser is een prima middel om de sterke ammoniakale stank niet meer te ruiken buiten de stal, maar ik wil het probleem bij de bron aanpakken: de mest.” Door micro-organismen toe te voegen aan de mest verlaagt de ammoniakdruk en wordt de mest beter geconserveerd. “We beperken verliezen waardoor de mest aantrekkelijker is voor bijvoorbeeld akkerbouwers. Inmiddels hebben we hier de nodige ervaringen in opgedaan en diverse referenties in opgebouwd waar geïnteresseerde veehouders naartoe kunnen om te ervaren wat het behandelplan inhoudt”

 

Filmpje van de toepassing van micro-organismen en koolstof 
R
TV Oost heeft een reportage gemaakt over de toepassing