Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Energiebalancering toegevoegd aan de Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek is een fiscale korting die ondernemers kunnen krijgen op investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Als het bedrijfsmiddel op de Energielijst staat mag meer dan de helft (54,5%) van het investeringsbedrag op de fiscale winst in mindering worden gebracht. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, staat op de jaarlijkse Energielijst. De nieuwe lijsten voor 2018 zijn onlangs gepubliceerd.
 

Energiebalancering

Nieuw is energiebalancering op de lijst van de Energie Investeringsaftrek. Dit zijn slimme systemen die  vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans brengen. Door opslagcapaciteit en optimalisatie-software te combineren, kan duurzame energie tijdens pieken worden opgeslagen en later benut.

Elektrische energie wordt vervolgens omgezet naar waterstof (Power to Gas) of naar warmte (Power to Heat). Duurzaam opgewekte energie kan daardoor ook lokaal worden ingezet in een slim energienetwerk. Er zijn codes toegevoegd voor specifieke bedrijfsmiddelen: respectievelijk accu-opslagsysteem, power-2-waterstofgas, power-2-heat en smart grids. De energiebesparing moet ten minste 0,15 Nm3, maar niet meer dan 0,8 Nm3 aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen.
 

LED-armaturen

De investering in LED-armaturen komt alleen nog in aanmerking bij bestaande bedrijfsgebouwen, dus niet meer bij nieuwbouwsituaties, LED-buizen komen nog wel bij alle bedrijfsgebouwen in aanmerking maar nu vanaf 130 lm/watt. 

 

Warmtepomp en warmteterugwinning

Daarnaast is een aftopping toegevoegd voor de warmtepomp en het bijbehorende verwarmingsnet. Het maximumbedrag dat voor de warmtepomp inclusief verwarmingsnet in aanmerking komt bedraagt € 1.000 per geïnstalleerde kW van het nominaal thermisch vermogen van de buitenunit. De eis t.a.v. de COP-waarde voor airco-systemen o.b.v. warmtepomptechniek is gewijzigd van 4 naar 4.4. 

 

De omschrijving koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht is opgesplitst in systemen met een luchtdebiet tot 3.000 m3  per uur en systemen groter dan 3.000 m3 per uur. De technische eisen zijn per systeem afwijkend.

 

Elektrische installatie interessanter

De omrekenfactor voor kWh naar aardgas equivalent is verlaagd van 0,26 naar 0,22. Hierdoor komt onder meer de vervanging van een gasgestookte installatie door een elektrische installatie eerder in aanmerking.
 

Lage temperatuurconservering

Een andere opvallende wijziging op de Energielijst 2018 is de verruimde categorie transportmiddelen. Ook energiebesparing door de zeevaart komt nu in aanmerking. Nieuw is ook de opname van een innovatieve conserveringstechnologie waarbij op lagere temperatuur wordt gewerkt.

Technieken die niet op de Energielijst staan, kunt u onder een generieke code melden voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing. Energie-investeringsaftrek (EIA) moet binnen 3 maanden na het geven van de opdracht melden op mijnrvo.nl.