Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Gebiedsaanpak versnelt de energietransitie in het Groene Hart

LTO Noord werkt met netbeheerder Liander aan een gebiedsgerichte aanpak om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren.
 
"Voor een strategische netverzwaring is het nodig om de boerenambities voor zonne-energie te inventariseren", zegt Erwin Haveman van LTO Noord. Dankzij de SDE-subsidie investeren naar verwachting veel agrarisch ondernemers in zonnepanelen. In de gemeente Kaag en Braassem krijgen agrariërs een scan aangeboden om de haalbaarheid voor het plaatsen van zonnepanelen op eigen daken te onderzoeken. Op basis van de scans kan de netbeheerder de geplande netverzwaring gerichter aanpakken.
Deze gebiedsgerichte aanpak is onder de naam ‘Zon op het dak’ door LTO Noord met de gemeente Kaag en Braassem, Liander, Rabobank en provincie Zuid-Holland ontwikkeld. Inmiddels zijn twee informatiebijeenkomsten voor agrarische ondernemers gehouden. "Uit de eerste 25 energiescans die inmiddels bij boeren in de gemeente in uitvoering zijn, blijkt een grote interesse voor SDE+ projecten. Omdat dit najaar deze regeling weer open gesteld wordt, is het zaak om de haalbaarheid in beeld te brengen", vertelt Wouter Veefkind die ‘Zon op het dak’ coördineert.
 
Slim beschikbare netcapaciteit benutten
Voor de benodigde investeringen aan het elektriciteitsnet is het voor Liander van belang te weten welke agrarisch ondernemers zonnepanelen willen. "Als alle agrariërs in deze gemeente een energiescan op hun bedrijf laten doen, hebben we beter inzicht in de ontwikkelingen en kunnen we tijdiger investeringen doen in het elektriciteitsnetwerk. Liander kan vervolgens de locatie van de middenspanningsstations optimaliseren en transformators verplaatsen of toevoegen waardoor ondernemers hun opgewekte zonnestroom kunnen aansluiten op het stroomnet. Het verzwaren en/of uitbreiden van het net kost tijd en geld. Liander kan in enkele jaren het net verzwaren, maar voor vergaande uitbreidingen is nog meer tijd nodig." zegt Peter Graafland van Liander.
Inmiddels wordt de aanpak rondom zonnepanelen ook landelijk geformaliseerd door Minister Wiebes. Bij een SDE+-aanvraag wordt een check ingebouwd op de beschikbare netcapaciteit. Zo wil de minister de slagingskans van projecten met afgegeven SDE+ verbeteren en voorkomen dat subsidiegeld ‘vastzit’ in projecten die uiteindelijk niet gerealiseerd worden. Door in te zetten op projecten die niet alleen ambitieus, maar ook haalbaar zijn, komen de klimaatdoelen van 2030 dichterbij.
 
Salderingsregeling verlengd
Agrarisch ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting mogen tot 2023 hun opgewekte zonne-energie die zij aan het stroomnet terugleveren, volledig verrekenen met het eigen energieverbruik. Deze salderingsregeling zou volgend jaar aflopen, maar het kabinet heeft de regeling met verlengd tot 2023.
Doordat kleinverbruikers vermeden energiebelasting tot 2023 mogen blijven verrekenen, hebben boeren hun investering in zonnepanelen sneller terugverdiend. De terugverdientijd wordt verkort tot 6-7 jaar. "Dankzij de verruimde salderingsregeling en de fiscale mogelijkheden zijn zonnepanelen op dit moment heel rendabel", vindt Veefkind.
 
Zonnepanelen financieren
Boeren en tuinders die gebruik maken van SDE+ subsidie kunnen zonnepanelen financieren met een groenlening. Deze lening kent een gunstiger rentetarief: 0,5% lager dan reguliere leningen. "Zonnepanelen is een investering met een laag risicoprofiel: de SDE+ subsidie garandeert in principe een stabiele cashflow gedurende 15 jaar. Omdat het daarnaast een duurzame investering is het in veel gevallen positief voor de huidige maar zeker ook voor de toekomstige waarde van het vastgoed. Het agrarische bedrijf wordt toekomstbestendiger. Dit werkt ook door bij een overname , de ondernemer komt dan eenvoudiger in aanmerking voor (her)financiering," aldus Kees de Jonge van Rabobank Metropool Regio Amsterdam. 

Lees verder voor meer informatie.
Aanmelden voor de energiescan?
Vul de vragenlijst in op: www.zonkaagenbraassem.nl.