Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Hoe maak ik mijn bedrijf klimaatvriendelijk? Brochure door Vruchtbare Kringloop

Sinds 2016 verdiept een groep melkveehouders binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek zich in het produceren van klimaatvriendelijke melk. In de  kennisgroep Melk & Klimaat ontdekken de deelnemers welke maatregelen werken op het erf, zowel voor de klimaatopgave als de portemonnee. De resultaten en de maatregelen heeft Vruchtbare Kringloop Achterhoek nu gebundeld in een overzichtelijke brochure 'Hoe maak ik mijn bedrijf klimaatvriendelijk?'. 
 
Deelnemers aan Melk & Klimaat willen de carbon footprint omlaag brengen door (mineralen)verliezen te beperken. Veehouders kunnen veel maatregelen uitvoeren op alle onderdelen van de bedrijfsvoering: van teelt en bemesting tot veevoeding, vee-management en techniek. Het leidt tot een betere benutting van de eigen productiemiddelen (bodem, gewas, vee, werktuigen). Ook draagt het vastleggen van koolstof in de bodem en de productie van duurzame energie bij aan het verlagen van de carbon footprint.
 
Uitstoot gedaald, productie gestegen
In 2018 gingen de melkveehouders die deelnamen aan de kennisgroep Melk & Klimaat Achterhoek onder andere aan de slag met het verhogen van de grasopbrengt, het verbeteren van de voerefficientie, het verminderen van de energiegebruik en het verduurzamen van de veestapel. Uit de resultaten blijkt dat de melkproductie op de deelnemende bedrijven is gestegen. De totale uitstoot van de broeikasgassen is echter gedaald. De melkveehouders werken dus aan de klimaatopgave, maar ook aan positief bedrijfseconomisch resultaat. 
 
Bekijk hier de brochure met de maatregelen en de behaalde resultaten van Vruchtbare Kringloop Achterhoek