Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Kleinschalige windmolens goed voor het stroomnet

“Gemeenten kunnen in regionale energiestrategieën meer CO2 reductie bereiken door in het bestemmingsplan ruimte te bieden aan kleinschalige windmolens (tot 15-20 meter). Bij agrarische bedrijven, die graag energieneutraal willen worden, is het combineren van wind en zon een goed idee” dat zegt Wouter Veefkind van Projecten LTO Noord. Windenergie past op dezelfde aansluiting als zonnepanelen, want in de meeste gevallen waait het als de zon niet schijnt. De netaansluiting is op de piek gedimensioneerd en heb je een grote aansluiting nodig bij zonnepanelen. "Die benut je maar een paar dagen per jaar (in het voorjaar met mooi weer). Daarom kun je een molen van 10 kW of 15 kW prima kwijt op een kleinverbruikersaansluiting". Je kunt zo’n 30.000 kWh opwekken afhankelijk van de locatie. Voor een kleine windmolen is meestal wel ruimte te vinden op het erf.

Subsidie kleinschalige windmolen

In sommige gevallen kunnen boeren daar ook nog investeringssubsidies voor krijgen: “De jonge Boeren Regeling of de POP3 regeling “Fysieke investeringen” en soms regionale subsidies voor lokale energieprojecten, geeft Wouter aan.” POP3 is een Europees subsidieprogramma, openstellingen staan op de websites van de provincie. De regeling subsidieert maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen. Windmolens kunnen in sommige gevallen eveneens in aanmerking komen voor SDE+.

Welke molen kies je?

Het bekende Groningse EAZ, met de houten wieken, heeft in Groningen al honderden molens geïnstalleerd veelal bij boeren. Het bedrijf ontzorgt de ondernemer ook met de vergunning en SDE+ subsidie. Maar er zijn meer aanbieders. Bettink Service Team, een bekende serviceprovider van windmolens, heeft BestWatt opgezet. Ze bieden naast een koopoptie tevens een leasemogelijkheid aan. Het Britse Gaia Wind of het Duitse Braun met de Antaris bieden ook kleinschalige windmolens aan in deze categorie.
De productie van windenergie erg afhankelijk van de locatie en kan goed worden ingeschat door de leverancier. Meer weten? Energieneutrale melkveehouderij Utrecht organiseert een info-avond.