Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Klimaatvriendelijk melken in de praktijk

Hoe kan de zuivel praktisch invulling kan geven aan klimaatvriendelijk melken? Deze vraag stond centraal toen begin 2018 Vruchtbare Kringloop Noord Nederland samen met FrieslandCampina een kennisgroep ’Melk & Klimaat’ startte.

Elf melkveehouders in het Friese veenweidegebied gingen in deze kennisgroep aan de slag met klimaatneutrale melkveehouderij. Ze richtten zich op maatregelen die de bedrijfskringlopen sluiten en de broeikasgassenuitstoot per kilogram melk verder beperken.

Onder leiding van studiegroepbegeleider Kees Magré doken ze in hun in hun cijfers. Met behulp van o.a. de KringloopWijzer vergeleken zij hun carbon footprint.  Per bedrijf werd de uitgangssituatie vastgesteld en werden in nauw overleg concrete verbeterplannen opgesteld. Wat waren de meest gekozen maatregelen? En welke maatregel zou iedere melkveehouder direct moeten toepassen? Benieuwd naar de resultaten van deze verkenning? Bekijk de mini-reportage van Kees Magré en de deelnemers Johan Oerlemans en Henk Elshof.