Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Koningin Máxima opent eerste Groene Mineralen Centrale

Koningin Máxima opent op 4 september bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum de Groene Mineralen Centrale. Dit is de eerste centrale ter wereld die in staat is om uit organische reststromen volledig bruikbare en circulaire producten te halen. De centrale is een belangrijke stap richting een kunstmestvrije Achterhoek.

Voor de verduurzaming van het platteland en de veehouderijsector is een oplossing voor de mestproblematiek van groot belang. De Groene Mineralen Centrale draagt daaraan bij, doordat zij dierlijke mest en andere organische reststromen scheidt in een kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon water.  

Hergebruik van reststoffen

De teruggewonnen kunstmestvervanger is een vloeibare meststof. Daarin zitten alle mineralen die de gewassen nodig hebben. Boeren uit de regio gaan deze kunstmestvervanger en bodemverbeteraar van de centrale afnemen. Het gewonnen biogas wordt onder meer door de centrale zelf gebruikt als brandstof. En het schone water wordt teruggegeven aan de natuur.

Ondersteuning voor innovatief onderzoek

De Groene Mineralen Centrale is een gezamenlijk initiatief van Groot Zevert Vergisting, Wageningen University & Research (WUR) en Nijhuis Industries. Groot Zevert maakte hiervoor gebruik van het Europese programma Horizon 2020 en van meerdere onderzoekssubsidies vanuit de Topsector Energie.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de Topsector Energie-regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Meer weten?

 
Bron: RVO