Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Lokale energie van boeren

Het platteland heeft een groot potentieel voor het winnen van hernieuwbare energie uit biomassa, zon, water en wind. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelstellingen, uitgedrukt in reductie van CO2-uitstoot en CO2-vastlegging.

Het Interreg ECCO (Energy Community Co-Operatives) project biedt gemeenschappen in het buitengebied de kans om zelf hernieuwbare energie- en klimaatprojecten op te starten. Zo worden de kansen en mogelijkheden voor lokale duurzame energieproductie en een lokale circulaire economie in het landelijk gebied benut.

Wat willen we bereiken met dit project? Het doel is om bestaande lokale energiecoöperaties (ECCO’s) robuuster te maken en nieuwe coöperaties op te zetten, in samenwerking met de agrarische sector. Door de ontwikkeling van een deelbaar model voor lokale energiecoöperaties wordt ervoor gezorgd dat soortgelijke initiatieven van elkaar leren en dat de aanpak breder wordt verspreid.