Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Methaanreductie dankzij zeewier in rantsoen

Zeewier heeft invloed op de methaanvorming in de pens van de koe

Zou zeewier de methaanvorming in de voormaag van de koe kunnen verminderen? Momenteel wordt dat onderzocht op de Dairy Campus in Leeuwarden. De koeien kregen afgelopen zomer verschillende soorten zeewier geserveerd. Vervolgens maten de onderzoekers de effecten op methaanproductie.
 
Uit vooronderzoek door de Wageningen Livestock Research blijkt dat bepaalde soorten zeewier een significant remmend effect hebben op de methaanproductie door koeien. In het laboratorium is dat onderzocht door aan de pensvloeistof van verschillende koeien graskuil en een kleine hoeveelheid zeewier toe te voegen. Vanwege het duidelijke remmende effect op methaanvorming in het laboratorium, is besloten verder onderzoek te doen bij echte koeien.
 
10 weken zeewier op het menu
De koeien op de Dairy Campus kregen ongeveer 10 weken zeewier te eten. Er wordt gekeken naar methaanproductie van de koeien, maar ook naar de voeropname, melkgift en diergezondheid. Door op deze verschillende aspecten te letten, kan beter bepaald worden of zeewier werkt in de praktijk. De resultaten van dit praktijkonderzoek zijn nog niet bekend.
 
Zeewier in een gezonde melkveehouderij
Het onderzoek naar methaanemissievermindering dankzij zeewier maakt deel van het POP3-project Zeewier in een gezonde melkveehouderij. LTO Noord, Wageningen University en een groot aantal bedrijven zien kansen en mogelijkheden voor de zeewierteelt in de melkveehouderij. Door het toevoegen van zeewier aan het rantsoen van de koeien, wil men methaanuitstoot verminderen. Zeewier bevat daarnaast hoogwaardig eiwit en kan dus mogelijk bijdragen aan een Nederlandse onafhankelijke eiwitproductie.
 
Meer informatie staat op Zeewier in een gezonde melkveehouderij.