Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Monomestvergisting rendeert boven verwachting

De familie Van Poppel uit Noord-Brabant zet fors in op duurzaamheid om het melkveebedrijf ook voor de negentiende generatie toekomstbestendig te maken. Ze investeerden onder andere in een monomestvergisting. Begeleid door de specialisten van Jumpstart (een initiatief van FrieslandCampina), draait de monomestvergister boven verwachting. Lees het volledige verhaal van Jack van Poppel zoals het stond in Nieuwe Oogst en ontdek de voordelen van monomestvergisting op het eigen boerenerf. 
De monomestvergister op het bedrijf van Van Poppel wordt enkel gebruikt voor eigen drijfmest. De rundveedrijfmest van de 170 melkkoeien wordt vanuit de opslag bij de stal naar een afgesloten vergistingstank gepompt. Het methaanhoudend biogas wordt in de procescontainer hergebruikt voor de productie van groene stroom en warmte.
 
Herbruik 
Een pers scheidt het digestaat uit de monomestvergister in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie wordt hergebruikt als meststof voor het grasland. Dit bespaart kunstmest- en mesttransportkosten. De dikke fractie wordt als biobedding in de diepstrooiselboxen hergebruikt. 
 
Besparing
Door de monomestvergister bespaart de familie op mestafzet, energie en kunstmest. "Voorheen waren we rond de 25.000 euro aan stroomkosten kwijt, nu levert de stroom ons geld op. De helft van wat de monomestvergister produceert is voor eigen gebruik", vertelt Jack van Poppel in Nieuwe Oogst. In de eerste acht maanden werd er al meer gas en elektriciteit geproduceerd dan begroot. Dankzij de SDE+subsidie en C02-toeslag via FrieslandCampina en de verschillende besparingen op mestafzet, kunstmest en energie bedraagt de bruto-opbrengst van monomestvergisterinstallatie 5 cent per kilo. De kosten bedragen 3,5 cent per kilo.
 
De voordelen van monomestvergisting op het eigen boerenerf: 

 • Efficiënte manier van CO2–reductie.
 • Mestverwaarding en mogelijk leveren van diverse grondstoffen voor de biobased economie.
 • Productie van duurzame energie (duurzame stroom of groen gas).
 • Principes van een circulaire economie bevinden zich op het lokale erf (zelfvoorzienend).
 • Weinig gesleep met biomassa (logistieke en duurzame voordelen).
 • Sluit aan op de eisen van het gasnet (beperkte hoeveelheden en constante kwaliteit).
 • Hoeft niet te concurreren met prijs en kwaliteit van cosubstraten.
 • Potentie van substantiële methaanreductie (gesloten systeem).
 • Potentie van substantiële ammoniakreductie (snelle verwerking).
 • De bijbehorende techniekontwikkeling kan worden geëxporteerd.
 • Gemiddeld hogere energieopbrengsten (veel dagverse mest).