Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Nieuw meetprotocol voor voorkoelers

Het plaatsen van een voorkoeler is een van de maatregelen waarvoor punten worden gegeven voor een MDV-stal. Vanaf 2018 worden deze punten alleen verstrekt wanneer d.m.v. een meting wordt aangetoond dat de temperatuur van de uitgaande melk maximaal 5°C boven de temperatuur van het ingaande water ligt. Leveranciers van voorkoelers dienen dit dus aan te kunnen tonen.
Ook al bouwt u geen MDV-stal vraag dan bij aanschaf van een voorkoeler dezelfde garantie.

Aantonen van een goede afstelling

Met het nieuwe meetprotocol kunnen leveranciers van voorkoelers meten of hun apparatuur optimaal staat afgesteld in de betreffende veehouderij. De meting kan zowel in een proefopstelling bij de leverancier als op locatie op een melkveebedrijf worden uitgevoerd. Op basis van de gestelde randvoorwaarden moet de leverancier dan een meetrapport aanleveren. Een optimale afstemming is van belang voor een zo hoog mogelijke energiereductie: hoe meer de melk door de voorkoeler wordt afgekoeld hoe lager het energiegebruik van de koelmachine.
 

Voorwaarden meetprotocol

Leveranciers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen voor het meten van de voorkoelers:

  • Ze meten de temperatuur van het ingaande water en de uitgaande melk. Om punten te behalen dient de temperatuur van de uitgaande melk maximaal 5°C boven de temperatuur van het ingaande water te worden teruggekoeld;
  • De verhouding melk: water is tenminste 1 : 1,5 (of meer);
  • Meting bij maximale melkflow = maximale capaciteit van de melkpomp;
  • Eisen aan de waterleiding: er is een constante waterdruk en constante watertemperatuur (als er temperatuur-verschillen optreden dan dient de meting te worden uitgevoerd bij de hoogste watertemperatuur);
  • Minimaal 10 meetmomenten verdeeld over de melkbeurt (advies is meten gedurende hele melkbeurt);
  • Meting wordt gedaan met interne sensoren van de voorkoeler óf externe sensoren die op de leidingen worden aangebracht.

Om de capaciteit te borgen dient de voorkoeler (uit het meetrapport) aan te sluiten bij de maximale capaciteit van de melkpomp op het bedrijf waar de voorkoeler geïnstalleerd is of gaat worden.
Lees meer op  http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/67/m/nieuws/553/details.html