Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Nieuwe subsidieregeling Asbest eraf Zonnepanelen erop Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017 gepubliceerd. Eigenaren van panden met asbestdaken vanaf ongeveer 246 m2 worden door de subsidieregeling gestimuleerd het dak met asbest te vervangen door een dak met zonnepanelen. Het subsidieplafond bedraagt 850.000 euro.

De subsidie is beschikbaar voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen op een dak waarvan het asbest ten hoogste 12 maanden voor de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden. Uitsluitend privaatrechtelijke rechtspersonen komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt 80 euro per kilowatt-piek aan zonnepanelen tot maximaal 45% van de subsidiabele kosten met een maximum van 100.000 euro. De ingediende aanvragen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst.
 
Stel je gaat 25 kW aan zonnepanelen leggen en je bent kleinverbruiker, dan kun je op dit moment de stroom salderen en bij 25 kW of meer ook EIA toepassen over de investering, tevens kun je 80 euro x 25 kW = 2000 euro aan subsidie krijgen. Een installatie kost in dit voorbeeld ongeveer 19.000 euro.
 
Meer informatie