Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Onderzoek methaanuitstoot verminderen in de veehouderij

Nederland neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook de landbouwsector moet minder broeikasgassen uitstoten, zoals het gas methaan. In het onderzoek Veehouderij & Klimaat wordt gemeten hoeveel methaan er vrijkomt in veehouderijen en hoe de uitstoot hiervan omlaag kan.
 

Wageningen University & Research, LTO Projecten en Schuttelaar & Partners onderzoeken hoeveel methaan er vrijkomt in veehouderijen. Dit doen ze in proefbedrijven van de universiteit en bij meer dan 20 melkvee-, varkens-, geiten- en kalverhouders. De onderzoekers bekijken in 12 projecten hoeveel methaan er vrijkomt uit stallen en uit dieren zelf. Daarnaast testen ze technieken om de uitstoot van methaan te verminderen.

Twaalf projecten op praktijklocaties

In dit onderzoek gaan we op veehouderijbedrijven met melkvee, varkens en geiten de emissies van methaan uit stallen en mestopslagen meten. In twaalf onderzoeken meten we emissies in de praktijk en het effect van bepaalde maatregelen die potentieel methaan kunnen reduceren. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen wat efficiënte, haalbare en rendabele oplossingen zijn om de emissie van methaan zoveel mogelijk te beperken.

Methaanoxidatie bij externe mestopslagen

Een van de projecten onderzoekt de mogelijkheden voor methaanoxidatie bij externe mestopslagen, Opgeslagen mest produceert continu biogas, waarvan iets meer dan de helft (60%) uit methaan bestaat. Deze methaanemissie kan verminderd worden door het methaan te laten oxideren, oftewel in aanraking laten komen met lucht of vuur. Methaan verandert hierdoor in koolstofdioxide, wat een veel minder grote (25 keer minder) impact heeft op het klimaat.

 

oxideren van methaan: hoe werkt dat?

Het oxideren van methaan door lucht gebeurt met behulp van bacteriën. Deze bacteriën kunnen in de grond geplaatst worden (een bodemfilter) of boven de grond (een biofilter). Oxideren van methaan door vuur (thermische oxidatie) gebeurt door ‘affakkelen’: het verbranden van methaan. Op verschillende veehouderijbedrijven testen we het oxideren van methaan in pilots. Zo kunnen we testen in hoeverre oxidatie kan zorgen voor lagere emissies van methaan.

Lees het volledige artikel