Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Opbrengst Groene Weide Meststof gelijk aan kunstmest

Het project Kunstmestvrije Achterhoek wordt in 2019 uitgebreid. De pilot waarin tien boeren de Groene Weide Meststof als vervanging van kunstmest op hun percelen uitprobeerden, is goed verlopen. De opbrengst van een perceel bemest met Groene Weide Meststof is gelijk aan een perceel bemest met kunstmest.   

Tien boeren in de Achterhoek stelden hun percelen ter beschikking voor de proef. Een deel van hun percelen werd bemest met een blend van reguliere minerale stikstofmeststoffen en een ander deel met de Groene Weide Meststof. Deze stof bestaat uit ‘Achterhoekse’ nutriënten uit varkensdrijfmest verrijkt met stikstof wat vrijkomt bij de compostering van rioolslib. Deskundigen van Wageningen University & Research (WUR) vergeleken de effecten van beide bemestingsproducten op het gewas en de bodem.

Grasopbrengst

Afgelopen jaar werd bij de deelnemers van iedere snede de grashoogte bepaald. Volgens Phillip Ehlert van de WUR blijkt uit de metingen dat de werking van de Groene Weide Meststof niet onderdoet voor kunstmest.

Door de positieve uitkomsten van het onderzoek wordt het project opgeschaald van 10 naar maximaal 75 deelnemende boeren. Zij gaan eveneens de Groene Weide Meststof toepassen op hun percelen. Voor een volwaardige toepassing van de Groene Weide Meststof is vanaf 2021 nog wel een aanpassing van de Europese meststoffenverordening noodzakelijk. Ook moet er duidelijkheid komen over de interpretatie van de Nitraatrichtlijn. Aan deze wetgevende aspecten wordt ook gewerkt. 

Het project Kunstmestvrije Achterhoek draagt bij aan circulaire landbouw, waarbij hergebruik van organische reststoffen in kunstmestvervangers een belangrijke rol speelt. Meer weten over dit project? Kijk dan op www.kunstmestvrijeachterhoek.nl