Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Proef met biomassateelt in retentiebekkens

Door in retentiebekkens bomen aan te planten, krijgen de waterbergingen van waterschap Brabantse Delta een dubbele functie: niet alleen meer een opvangmogelijkheid voor overtollig water, maar ook een energiebron. De houtoogst wordt namelijk gebruikt in de biomassaketels van onder andere agrariërs.
De vraag naar houtige biomassa zal de komende tijd toenemen. Biomassa is een belangrijke hernieuwbare energiebron en wordt gezien als een vervanger van fossiele grond- en brandstoffen. Tegelijkertijd is er een tekort aan grond om bos aan te planten. Met een dubbelfunctie voor de retentiebekken als kort omloopbos lijkt een ideale oplossing gevonden. Het retentiebekkenbos is en
initiatief van de Coöperatie Duurzame Energieketen De Baronie (CDEB) in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en wordt ondersteund door Stichting Probos en ZLTO.
 
Natte voeten
In twee retentiebekkens van waterschap Brabantse Delta (3 hectare) zijn voor een kleine tienduizend euro elzenbomen geplant. Elzen houden van natte voeten. De waterbergingen blijven namelijk gewoon hun functie behouden en zullen in tijden van wateroverlast overtollig water opvangen. “De bomen zullen door de wortels waarschijnlijk zelfs bijdragen aan het vochtvasthoudend vermogen van de bodem”, weet projectleider Ton van Korven van ZLTO.
 
Het mes snijdt in dit project aan vele kanten, weet Van Korven. “Met het project werken we aan klimaatdoelen.” De zogeheten korte omloopbossen houden jaarlijks gemiddeld 60 ton CO2 per hectare vast. Daarnaast vermijdt men met biomassaproductie uitstoot van fossiele CO2.  “Ook draagt het retentiebekkenbos bij aan de diversiteit van het landschap.”
 
Van Korven is daarnaast blij met de nauwe samenwerking tussen agrariërs en het waterschap. “Agrariërs stellen hun tijd en materiaal zoals versnipperaars en oogstmachines beschikbaar voor dit project. In ruil daarvoor ontvangen ze de houtoogst van het omloopbos voor hun biomassaketels of als stalstrooisel.”
 
Meer korte omloopbossen?
De pilot wordt na 7 jaar – na de eerst oogst van het elzenbos – geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt gekeken hoe de samenwerking verder wordt voorgezet. Ondertussen krijgt Ton van Korven al vragen van andere gebieden om ook daar een retentiebekkenbos te realiseren. “Alleen in Brabant zijn al honderden hectares waterbergingen potentieel beschikbaar. Het zou mooi zijn voor zowel de landbouwsector, het klimaat en het landschap om ook in die bekkens een bos aan te leggen.”
Neem voor meer informatie over dit project contact op met projectleider Ton van Korven van ZLTO via ton.van.korven@zlto.nl.