Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Provincie en gemeenten Noord-Holland kiezen voor gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken

LTO Noord, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon hebben woensdag 30 oktober een samenwerkingsverklaring ondertekend voor een gebiedsaanpak zon op agrarische daken. Agrarisch ondernemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren.

Schuren, stallen en bedrijfsgebouwen bevatten grote daken waarmee een substantiële hoeveelheid duurzame energie kan worden opgewekt. Agrariërs met plannen voor zonnepanelen op hun vastgoed kunnen een energiescan voor hun bedrijf aanvragen. LTO Noord verzorgt deze energiescans. Verder organiseert LTO Noord informatiebijeenkomsten en voert bedrijfsscans uit voor agrarisch ondernemers.

Ook de lokale netbeheerder en de Rabobank is betrokken. Door de investeringsplannen in zonne-energie van agrariërs in de 3 gemeenten in beeld te brengen, weet netbeheerder Liander of de aansluitcapaciteit voldoende is en waar het elektriciteitsnet om aanpassing vraagt.