Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

SDE+ najaar 2019 aanvragen kan vanaf 29 oktober

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie aan te vragen. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar. 

 
Hiervoor gelden de volgende basisbedragen:

Zon Basisbedrag (€/kWh) Voorlopig correctiebedrag 2019 (€/kWh)
ZON-PV
≥ 15 kWp en < 1 MWp
 0,099 (najaar) Netlevering  0,041
Niet-netlevering  0,069
ZON-PV
≥ 1 MWp dak
 0,092 (najaar) Netlevering  0,041
Niet-netlevering  0,060
ZON-PV
≥ 1 MWp veld of water
vollasturen 950
 0,088 (najaar) Netlevering  0,041
Niet-netlevering  0,060
ZON-PV
≥ 1 MWp zonvolgend veld of water
Maximum vollasturen 1.190
 0,088 (najaar) Netlevering  0,041
Niet-netlevering  0,060

Transportindicatie netbeheerder

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, is het voornemen om de regelgeving SDE+ najaar 2019 te wijzigen.
Wilt u een aanvraag SDE+ najaar 2019 indienen? Dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. In september, na het debat met de Tweede Kamer, wordt de regeling vastgesteld. Aan de transportindicatie wordt momenteel gewerkt. Aanvragen is nu nog niet mogelijk. Houdt de SDE+ website in de gaten voor meer informatie.

Nieuwe kansen met Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in de zomer van 2019 conceptadviezen gepubliceerd over de volgende CO2-reducerende categorieën:

  • grootschalige warmtepompen;
  • industriële elektrische boilers;
  • industriële restwarmte;
  • grootschalige waterstofproductie via elektrolyse;
  • CO2-afvang en opslag (CCS).

Deze categorieën geven onder voorbehoud een indicatie van de subsidiemogelijkheden investeringen vanaf 2020. Het verbreden van de SDE+ regeling is een positieve ontwikkeling voor het bedrijfsleven.