Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

SDE+-regeling gaat in 2018 twee keer open

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+-regeling) gaat volgend jaar twee keer open. Er komt voor 2018 in totaal 12 miljard euro beschikbaar. Er komt 6 miljard euro in het voorjaar van 2018 beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

De SDE+ voorjaarsronde is open van 13 maart 2018, 9.00 uur tot en met 5 april 2018, 17.00 uur. Binnen de categorieën wordt op basis van de kostprijs geconcurreerd om de beschikbare middelen. Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh. Lees hier meer over de SDE+-regeling en andere financiële mogelijkheden. 

Belangrijk instrument

Nederland wil dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Dat is afgesproken in het Energieakkoord 2013. SDE+ is het belangrijkste instrument van de Rijksoverheid om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben.

CO2-arme energiehuishouding

Met het Klimaatakkoord van Parijs en het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet heeft Nederland zich verbonden aan doelen op weg naar een CO2-arme energiehuishouding. Het kabinet streeft ernaar om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Voor maatregelen die wel kunnen bijdragen aan CO2-reductie, maar niet onder de SDE+ vallen, wordt in de loop van 2018 in kaart gebracht op welke wijze deze het beste ondersteund kunnen worden.

 

Bron: Nieuwe Oogst en RVO.nl