Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Vijf redenen waarom een vanggewas belangrijk is

Per 1 januari 2019 is het verplicht om op zand- en lössgronden waar mais geteeld is voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Waarom is het zo belangrijk dat je je vanggewas zaait? Vijf voordelen op een rij: 

• Een vanggewas houdt stikstof vast en voorkomt daarmee uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Daarmee draagt het bij aan een schoner milieu en aan de klimaatdoelstelling; 

• Het vanggewas kan stikstof naleveren aan de volgteelt in het voorjaar.  Daardoor hoeft mogelijk minder bemest te worden. Behalve een besparing in de portemonnee, verbeterd dat ook de bodem-, lucht- en waterkwaliteit; 

• Een geslaagd vanggewas zorgt voor organische stof in de bodem, dat is goed voor de bodemvruchtbaarheid van het perceel; 

• De bodemstructuur en het vochtvasthoudend vermogen van het perceel verbeteren dankzij het vanggewas. Dat maakt het perceel beter berijdbaar en minder gevoelig voor droogte. Ook is een goede bodemstructuur belangrijk voor een goede groei van de volgteelt; 

• Als je geen vanggewas zaait na de maisoogst, ben je in overtreding en krijg je een boete. De NVWA zegt dit te gaan controleren. 

Keuze is aan de ondernemer
Agrariërs hebben meerdere opties om aan de verplichting te voldoen. Ze kunnen kiezen voor een vanggewas gelijktijdig met de mais in te zaaien of een vanggewas onder te zaaien in kniehoge mais. Andere mogelijkheden om geen vanggewas te zaaien zijn geen snijmais te telen, maar overige mais zoals suikermais of CCM. Op veen- en kleigronden geldt de vanggewas-verplichting niet. Het is ook toegestaan een winterteelt in te zaaien.

Meer informatie staat op de website van RVO.
Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de bijeenkomst ‘Laat je vanggewas slagen’ door Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland en Ap van der Bas van DLV Advies