Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Windenergie

 

In Nederland is zo'n 4,5% van de elektriciteit afkomstig van windenergie. De mogelijkheden van windenergie zijn sterk afhankelijk van het beleid van de gemeente en provincie. Veelal zijn er sterke restricties op grote windmolens. Landelijk is de ambitie om 6000 MW te realiseren in 2020. 

Hoe interessant
Interessant in bepaalde gebieden, afhankelijk van windsituatie en het regionale beleid. Check hiervoor bij de gemeente en provincie. Tot op heden zijn de kleine windturbines moeilijk rendabel te krijgen zonder subsidie vergelijking tot grote windturbines.

Toepasbaarheid
Beperkt, door bouw- en milieuvergunningen.

Potentiele bijdrage energieverbruik
Afhankelijk van installatie en het subsidiesysteem. De huidige stimuleringsregeling duurzame energie (sde+) geldt grotendeels voor directe levering op het net.

Investeringskosten 
Afhankelijk van grootte installatie, grofweg € 1 miljoen per MW.

Wat moet er nog gebeuren
Eerst bestemmingsplan en bouwvergunning regelen.

Wet en regelgeving
Hoger dan 15 meter, zie bestemmingsplan. Ook voor kleinere turbines is vaak een vergunning nodig. Behalve een bouwvergunning is soms ook een milieuvergunning nodig.

Reductie broeikasgassen
Groot > 15 %
 
Praktijkverhalen
Benieuwd naar de praktijkverhalen van andere agrariërs met windmolens? Lees ook:
- Melkveehouder Vergeer zelfvoorzienend door eigen mini-windmolens

Meer informatie
Windenergie.nl (rijksoverheid).
allsmallwindturbines.com (overzicht van turbines en prijzen).
De potentie van windenergie, artikel op Kennislink.
Energiebesparing op het agrarische bedrijf; Kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroente en fruitteelt,  maart 2010, PPO-rapport.
Toepassing van kleinschalige windturbines in de varkenshouderij, Animal Sciences Group, Wageningen UR, Rapport 8, september 2006. 
Rapport "Hernieuwbare energie in Nederland', alle feiten op een rij, CBS 2011.