Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Resultaat

De praktijkvraag ‘Behoud cultuurhistorische gebouwen’ leerde onder andere dat de gemeenten in Noordoost-Twente verschillende werkwijzen hanteren als ze te maken krijgen met een waardevol cultuurhistorisch gebouw. Voor de ambtenaren van de gemeenten Losser, Dinkelland en Tubbergen bood het symposium van begin 2012 handvatten voor een meer uniforme benadering, maar wel gekoppeld aan het meedenken en adviseren van de initiatiefnemer. Gemeenten zijn van plan meer samen te werken en eenduidig beleid te voeren. Met het symposium heeft "Goed boeren in kleinschalig landschap" een belangrijke stap gezet om het behoud van cultuurhistorische gebouwen in Noordoost-Twente te stimuleren. Het aanbevelingendocument dat "Goed boeren in kleinschalig landschap" heeft opgesteld naar aanleiding van het symposium vindt u hier.
 
Studie
De gemeenten in Noordoost-Twente hebben tevens een studie laten uitvoeren naar vrijkomende agrarische bebouwing. Met de resultaten van dit onderzoek hebben de gemeenten een document in de hand waarvoor men de komende jaren gedegen en stimulerend beleid wil voeren.
 
Boerderijenstichting
In Twente is een boerderijenstichting in oprichting. Dit was één van de aanbevelingen die naar voren is gekomen tijdens het symposium en “Goed boeren in kleinschalig landschap” is dan ook erg blij dat initiatiefnemers de handschoen hebben opgepakt.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!