Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Pilotproject met zeer hoge compostgiften

De BVOR coördineert vanaf komende winter een pilotproject waarin een aantal boeren zeer hoge compostgiften gaat toepassen. Deze pilot is gebaseerd op een Oostenrijks systeem, waarin snelle toenames van het organische stofgehalte worden bereikt door compost te gebruiken als ‘kickstarter’ voor beter bodembeheer. Hiermee wil het project het effect van de hoge compostgiften op de organische stofgehalten in de bodem vaststellen.

Verrijkte koemest kan kunstmest vervangen

Op de Melktapperij in Haaksbergen zijn ze gestart met een mestproef van koemest

De melkveehouderij is volop bezig met het reduceren van de broeikasgassen in hun sector om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat doen ze onder meer door kunstmest te vervangen voor dierlijke mest, omdat bij de productie van kunstmest veel fossiele brandstof wordt verbruikt. Kunstmestvrij boeren is ook het doel van Rogier en Heleen Lansink van melkveebedrijf de Melktapperij in Haaksbergen. Zij voegen stoffen toe aan koeienmest zodat er mest vergelijkbaar met kunstmest ontstaat. “Alleen dan organisch.”

Energiebesparing melkveehouderij ‘Van kopgroep naar peloton’

In de provincie Utrecht werkt een kopgroep van melkveehouders aan een energieneutrale bedrijfsvoering. Deze bedrijven willen de elektriciteit die ze verbruiken zelf produceren. Een laag elektriciteitsverbruik is een randvoorwaarde voor een energieneutrale bedrijfsvoering.

project ‘Elektrificatie op het boerenerf’ zoekt boeren

Wilt u meer inzicht in de mogelijkheden van direct gebruik van zonne- of windstroom op uw melkveebedrijf en maakt u gebruik van een of meer elektrificatietechnieken? Dan is deelname aan dit project voor u interessant.
Wekt u op uw bedrijf zonne- of windstroom op en werkt u met een of meer van de onderstaande technieken? Dan vertellen we u graag meer over het project ‘Elektrificatie op het boerenerf’.

Bedrijven en instellingen bereiden zich voor op informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.
 
Wat betekent de informatieplicht?

Landbouw als vliegwiel voor de energie transitie

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag (in tijd en omvang). Daarnaast is opschaling van het huidige productievermogen aan duurzame energie door de landbouw essentieel om een robuuste bijdrage te kunnen leveren aan het lokaal afstemmen en schakelen. 

Subsidie Utrecht voor duurzame nieuwe of bestaande technieken

De provincie Utrecht heeft een potje van meer dan 1,9 miljoen euro beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan duurzame landbouw.  Aanvragen kunnen tot en met 19 november ingediend worden. 

De provincie Utrecht hoopt met de POP3 subsidie ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering Utrecht' agrariërs uit te dagen te investeren in duurzame en innovatieve machines, installaties en systemen. Utrecht streeft naar een landbouw die maatschappelijk gewaardeerd wordt en vitaal en duurzaam werkt. 
 

Jonge boer blij met de elektrische shovel: 'hij gaat niet meer weg'

De stilte, daar moest melkveehouder Jan (29) uit Drenthe aan wennen. De elektrische shovel die hij deze zomer bij Weidemann Nederland kocht, maakt nauwelijks geluid. Zoevend voert hij de werkzaamheden op het erf uit: “Het rijdt super.”

 

Aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie mogelijk tot 8 november

Wie duurzame energie gaat produceren, kan daarvoor subsidie krijgen via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Aanvragen door bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen tot en met 8 november 17.00 uur ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

Melkveehouderij toont wat duurzaam mogelijk is

Namens het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht gunde Menno Veldhuizen belangstellenden een kijkje op zijn zorgboerderij De Veldmuis in Eemdijk. Veldhuizen is bezig met energiebesparing op zijn melkveehouderij en legde aan de aanwezigen uit hoe hij daarmee om gaat. Daarnaast waren er presentaties over de resultaten die door de voorbeeldbedrijven zijn gehaald in het project. 

Pagina's