Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Opbrengst Groene Weide Meststof gelijk aan kunstmest

Het project Kunstmestvrije Achterhoek wordt in 2019 uitgebreid. De pilot waarin tien boeren de Groene Weide Meststof als vervanging van kunstmest op hun percelen uitprobeerden, is goed verlopen. De opbrengst van een perceel bemest met Groene Weide Meststof is gelijk aan een perceel bemest met kunstmest.   

Vijf redenen waarom een vanggewas belangrijk is

Per 1 januari 2019 is het verplicht om op zand- en lössgronden waar mais geteeld is voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Waarom is het zo belangrijk dat je je vanggewas zaait? Vijf voordelen op een rij: 

• Een vanggewas houdt stikstof vast en voorkomt daarmee uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Daarmee draagt het bij aan een schoner milieu en aan de klimaatdoelstelling; 

Subsidie voor stallen van de toekomst met zonnepanelen of zonnecollectoren in Gelderland

Landbouwers in Gelderland kunnen tot en met 31 januari 2019 subsidie aanvragen voor de bouw van een duurzame, klimaatbestendige stal: de ‘stal van de toekomst’ met bijvoorbeeld zonnepanelen of zonnecollectoren.

Agrarisch Jongeren Kontakt werkt mee aan investeringslijst JOLA

Met de Jonge Landbouwerssubsidie krijgen jonge boeren een steuntje in de rug

Jonge boeren kunnen wederom subsidie aanvragen in het kader van de Jonge Landbouwers subsidie (JOLA). De regeling is vanaf 3 december opengesteld voor landbouwers onder de 41 jaar. De bijdrage moet gebruikt worden voor duurzame investeringen. 

Met de Jonge Landbouwersregeling wil de overheid agrarische ondernemers (onder de 41 jaar) na een bedrijfsovername stimuleren duurzame investeringen te doen. Daarmee kan de jonge landbouwer namelijk beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Koolstofboeren willen vastleggen en vermarkten

Een bijeenkomst in Brabant met de Koolstofboeren. Foto door Wico Dieleman (ZLTO)

Het tweejarig project Koolstofboeren van ZLTO, LBI en Bionext, draait om koolstof vastleggen én koolstof verwaarden. Het idee is simpel: met hun percelen halen agrariërs CO2 uit de lucht waar het wordt vastgelegd in de bodem. Het veld is dan een waardevol CO2-opvang.  

Drentse melkveehouders gaan verder met verduurzaming

Het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe (DMD) krijgt in 2019 een vervolg met tweehonderd melkveehouders. De pilot in 2018 was succesvol. Het programma sluit daarnaast goed aan bij het doel van de provincie Drenthe om voorop te lopen op het gebied van toekomstgerichte en grondgebonden melkproductie. 

 

Vermeden CO2 belangrijk bij nieuwe subsidie SDE++

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed. De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de hoofdlijnen schetst van de vernieuwde regeling, die de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) gaat heten.

Ruim 4.100 hectare veengrond in Friesland geschikt voor CO2-certificaten via Valuta voor Veen

Als gevolg van het lage waterpeil in veengebieden oxideert het veen en daarbij komt CO2 vrij. Het project Valuta voor Veen wil dit tegengaan en de hierbij gerealiseerde C02 reductie economisch waarderen door middel van certificaten. Door het verhogen van het waterpeil in veengebieden wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Voor het project is een kaart ontwikkeld die toont welke veengebieden in Friesland mogelijk geschikt zijn voor de Valuta voor Veen-methode. Het gaat in Friesland in totaal om 4.100 hectare grond die optimaal geschikt is voor CO2-compensatie. 

Melkveebedrijven gaan warmte uit mest hergebruiken

Mest en melk krijgen op twee boerderijen in Hellum en Holwierde straks een tweede leven. De warmte van de mest en de melk wordt gebruikt in de rest van het bedrijf. Door mest te koelen, daalt bovendien de geur- methaan- en ammoniakuitstoot.

Snoeihout van drie Brabantse gemeenten naar houtketels van kalverhouderijen

Op zijn kalverhouderij in Baarle-Nassau houdt Rudi Antens 1440 kalveren. Tweemaal per dag krijgen zijn dieren warme melk. De daarvoor benodigde melkpoeder wordt opgelost in water van 70°C, dat duurzaam wordt verwarmd met een houtsnippers gestookte ketel.

Pagina's