Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Gebiedsaanpak versnelt de energietransitie in het Groene Hart

LTO Noord werkt met netbeheerder Liander aan een gebiedsgerichte aanpak om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren.
 

Gebiedsbijeenkomsten regiopilot Noord Friese Wouden

Agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden ontwikkelt samen met Wageningen University & Research, LTO Noord, Provinsje Fryslân en netbeheerder Alliander een gebiedsgerichte aanpak voor de energietransitie op het platteland. In maart, april en juni hebben er drie gebiedsbijeenkomsten plaatsgevonden. In de eerste twee bijeenkomsten zijn op hoofdlijnen zeven scenario’s besproken om de productie van duurzame energie op landbouwbedrijven te maximaliseren zonder daarbij het lokale middenspanningsnet te hoeven verzwaren.

Lokale energie van boeren

Het platteland heeft een groot potentieel voor het winnen van hernieuwbare energie uit biomassa, zon, water en wind. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelstellingen, uitgedrukt in reductie van CO2-uitstoot en CO2-vastlegging.

SDE+ najaar 2019 aanvragen kan vanaf 29 oktober

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie aan te vragen. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar. 

 
Hiervoor gelden de volgende basisbedragen:

Koningin Máxima opent eerste Groene Mineralen Centrale

Koningin Máxima opent op 4 september bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum de Groene Mineralen Centrale. Dit is de eerste centrale ter wereld die in staat is om uit organische reststromen volledig bruikbare en circulaire producten te halen. De centrale is een belangrijke stap richting een kunstmestvrije Achterhoek.

Energieneutraal is streven voor de toekomst op Weidevol

Luchtfoto van melkveeboerderij Weidevol in Zwartsluis

Op melkveebedrijf Weidevol in Zwartsluis van Leanne en Hermen Spans zijn maatregelen ten behoeve van energiebesparing vanzelfsprekend. Ze melken biologisch, dus dan is groene stroom een verplichting. “Een energieneutraal bedrijf is een mooi streven voor de toekomst.” 
 
IDS Subsidie

Elektrische mini shovels: Geruisloos over het erf

De elektrische aandrijving is bij autofabrikanten volledig ingeburgerd. Langzaam volgt de machine industrie. Minishovels lenen zich uitstekend om te ‘elektrificeren’. Een groeiend aantal fabrikanten omarmt de techniek.

Melkveehouder Frans Temmink over verduurzamen van zijn bedrijf

Melkveehouder Frans Temmink doet mee met het project Toekomstgericht verduurzamen om inzicht te krijgen in duurzaamheidsmogelijkheden.

Melkveehouder Frans Temmink is een van de tien deelnemers aan het Overijsselse project Toekomstgericht Verduurzamen. In deze pilot krijgen agrarische ondernemers hulp bij het opstellen van een plan van aanpak op het gebied van asbestsanering, energiebesparing en- opwekking, lichthinder en brandveiligheid. Temmink heeft een eerste adviesgesprek gehad, wat leverde hem dat op?
 

Nieuwbouw aanleiding voor energiebesparing

Het bedrijf van Breukink vanuit de lucht

Bij de bouw van de nieuwe boerderij koos melkveehouder Jan Willem Breukink voor energiebesparende verlichting. Zowel de stallen als het woonhuis worden verlicht door ledlampen. “Wij besparen daardoor 60 procent op energiekosten”.
 
Energiebesparing door ledverlichting

Bedrijfsbezoeken Onderzoek Veehouderij Klimaat methaanemissie uit stallen en mestopslagen

In het kader van het onderzoek Veehouderij & Klimaat organiseert LTO Projecten dit jaar een aantal bedrijfsbezoeken en workshops. Veehouders krijgen tijdens deze bijeenkomsten informatie over het onderzoek en over de bedrijfsmonitoring in combinatie met de waarneembare effecten van bedrijfsmanagement op methaan- en ammoniakemissie. Deze workshops en bedrijfsbezoeken bieden een mooie gelegenheid voor groepen veehouders, studieclubs en anderen om verdiepende informatie te krijgen over de methaanproblematiek. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Projectleider Ton van Korven.

Pagina's