Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Boerderijwindmolens toegestaan in Friesland

Boeren in Friesland mogen boerderijwindmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter plaatsen voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf. Het op te stellen vermogen mag het energieverbruik van het agrarische bedrijf niet te boven gaan. Boeren mogen maximaal drie windmolens met een ashoogte van 15 meter op of direct grenzend aan het bouwperceel van een bestaand agrarisch bedrijf. 
 

Zelfvoorzienend agrarisch bedrijf zorgt ook voor biodiversiteit

Hoe kunnen we zowel ecologisch als economisch verduurzamen? Akkerbouw- en bloembollenbedrijf VOF Dogterom op Goeree-Overflakkee en het akkerbouwbedrijf VOF Van den Hoek in de Hoeksche Waard namen het initiatief om dit te laten onderzoeken in het rapport Verduurzaming landbouwbedrijven met waterstof. Uitkomst is dat door eigen energievoorziening een verdienmodel mogelijk is waar de ondernemers mee uitkomen en waar bodemkwaliteit en biodiversiteit bij floreert.

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Het is hard nodig om koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer te verminderen. Dichtbij huis hebben Zeeuwind, Deltawind en boerenorganisatie ZLTO de handen ineen geslagen om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem op hun akkers.

Zon op dak Hollands Kroon Uitnodiging informatieavond

LTO Noord heeft samen met gemeente Hollands Kroon, Rabobank en Liander een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. Op 11 maart en 23 maart worden er voor agrarische ondernemers in het gebied informatiebijeenkomsten georganiseerd over het project ‘Zon op Dak’ waarbij de haalbaarheid van zonnepanelen op agrarische daken wordt getoetst.

Energieneutrale Melkveehouderij; afgewogen keuzes vormen de kern voor het succes

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op?
 

Boerderijmolens in opmars

Het afgelopen jaar is in West-Nederland een inventarisatie uitgevoerd om in kaart te brengen welke en hoeveel agrarische ondernemers een molen van maximaal 35 meter ashoogte op het eigen bouwblok willen bouwen. LTO Noord ziet kansen in het bundelen van deze aanvragen, vandaar dat er een pilot is gestart.

Masterclass monovergisting

Provincie Fryslân organiseert met enkele partners een masterclass monovergisting.

Onderzoek methaanuitstoot verminderen in de veehouderij

Nederland neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook de landbouwsector moet minder broeikasgassen uitstoten, zoals het gas methaan. In het onderzoek Veehouderij & Klimaat wordt gemeten hoeveel methaan er vrijkomt in veehouderijen en hoe de uitstoot hiervan omlaag kan.
 

Onderzoek Veehouderij & Klimaat organiseert een bedrijfsbezoek in Haarsteeg

Graag nodigen we u uit voor een bedrijfsbezoek in het kader van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat, op woensdag 11 december 2019. Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij. In twaalf onderzoeken meten we emissies in de praktijk, testen we meetsystemen en bekijken we welk effect bepaalde maatregelen hebben. Daarbij gaan we zoveel mogelijk op zoek naar natuurlijke oplossingen die aansluiten bij kringloop-landbouw. Zo draagt de sector bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Energiescan levert zowel agrarische bedrijven als Liander voordelen op

Steeds meer agrariërs melden zich aan voor de persoonlijke energiescan. Een instrument waarmee ze inzicht krijgen in de financiële en technische haalbaarheid van zonnepanelen op daken van hun stallen en schuren. En Liander op de hoeveelheid opwek van duurzame energie en de aanpassingen in het netwerk die hiervoor nodig zijn.

Pagina's