Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Zon op dak Hollands Kroon Uitnodiging informatieavond

LTO Noord heeft samen met gemeente Hollands Kroon, Rabobank en Liander een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. Op 11 maart en 23 maart worden er voor agrarische ondernemers in het gebied informatiebijeenkomsten georganiseerd over het project ‘Zon op Dak’ waarbij de haalbaarheid van zonnepanelen op agrarische daken wordt getoetst.

Energieneutrale Melkveehouderij; afgewogen keuzes vormen de kern voor het succes

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op?
 

Boerderijmolens in opmars

Het afgelopen jaar is in West-Nederland een inventarisatie uitgevoerd om in kaart te brengen welke en hoeveel agrarische ondernemers een molen van maximaal 35 meter ashoogte op het eigen bouwblok willen bouwen. LTO Noord ziet kansen in het bundelen van deze aanvragen, vandaar dat er een pilot is gestart.

Masterclass monovergisting

Provincie Fryslân organiseert met enkele partners een masterclass monovergisting.

Onderzoek methaanuitstoot verminderen in de veehouderij

Nederland neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook de landbouwsector moet minder broeikasgassen uitstoten, zoals het gas methaan. In het onderzoek Veehouderij & Klimaat wordt gemeten hoeveel methaan er vrijkomt in veehouderijen en hoe de uitstoot hiervan omlaag kan.
 

Onderzoek Veehouderij & Klimaat organiseert een bedrijfsbezoek in Haarsteeg

Graag nodigen we u uit voor een bedrijfsbezoek in het kader van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat, op woensdag 11 december 2019. Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij. In twaalf onderzoeken meten we emissies in de praktijk, testen we meetsystemen en bekijken we welk effect bepaalde maatregelen hebben. Daarbij gaan we zoveel mogelijk op zoek naar natuurlijke oplossingen die aansluiten bij kringloop-landbouw. Zo draagt de sector bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Energiescan levert zowel agrarische bedrijven als Liander voordelen op

Steeds meer agrariërs melden zich aan voor de persoonlijke energiescan. Een instrument waarmee ze inzicht krijgen in de financiële en technische haalbaarheid van zonnepanelen op daken van hun stallen en schuren. En Liander op de hoeveelheid opwek van duurzame energie en de aanpassingen in het netwerk die hiervoor nodig zijn.

Methaan reduceren? Mest zo snel mogelijk in opslag

Met drie proefopstellingen op drie locaties in het land willen onderzoekers de methaanuitstoot uit de externe mestopslag in kaart brengen. Dit gebeurt in het kader van het klimaatonderzoek, in opdracht van het ministerie van LNV. Ondanks de kinderziektes zijn de eerste resultaten met het affakkelen van biogas uit de mestzak hoopgevend.


Klimaatvriendelijk melken in de praktijk

Hoe kan de zuivel praktisch invulling kan geven aan klimaatvriendelijk melken? Deze vraag stond centraal toen begin 2018 Vruchtbare Kringloop Noord Nederland samen met FrieslandCampina een kennisgroep ’Melk & Klimaat’ startte.

Provincie en gemeenten Noord-Holland kiezen voor gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken

LTO Noord, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon hebben woensdag 30 oktober een samenwerkingsverklaring ondertekend voor een gebiedsaanpak zon op agrarische daken. Agrarisch ondernemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren.

Pagina's