Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Onderzoek Veehouderij & Klimaat organiseert een bedrijfsbezoek in Haarsteeg

Graag nodigen we u uit voor een bedrijfsbezoek in het kader van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat, op woensdag 11 december 2019. Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij. In twaalf onderzoeken meten we emissies in de praktijk, testen we meetsystemen en bekijken we welk effect bepaalde maatregelen hebben. Daarbij gaan we zoveel mogelijk op zoek naar natuurlijke oplossingen die aansluiten bij kringloop-landbouw. Zo draagt de sector bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Energiescan levert zowel agrarische bedrijven als Liander voordelen op

Steeds meer agrariërs melden zich aan voor de persoonlijke energiescan. Een instrument waarmee ze inzicht krijgen in de financiële en technische haalbaarheid van zonnepanelen op daken van hun stallen en schuren. En Liander op de hoeveelheid opwek van duurzame energie en de aanpassingen in het netwerk die hiervoor nodig zijn.

Methaan reduceren? Mest zo snel mogelijk in opslag

Met drie proefopstellingen op drie locaties in het land willen onderzoekers de methaanuitstoot uit de externe mestopslag in kaart brengen. Dit gebeurt in het kader van het klimaatonderzoek, in opdracht van het ministerie van LNV. Ondanks de kinderziektes zijn de eerste resultaten met het affakkelen van biogas uit de mestzak hoopgevend.


Klimaatvriendelijk melken in de praktijk

Hoe kan de zuivel praktisch invulling kan geven aan klimaatvriendelijk melken? Deze vraag stond centraal toen begin 2018 Vruchtbare Kringloop Noord Nederland samen met FrieslandCampina een kennisgroep ’Melk & Klimaat’ startte.

Provincie en gemeenten Noord-Holland kiezen voor gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken

LTO Noord, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon hebben woensdag 30 oktober een samenwerkingsverklaring ondertekend voor een gebiedsaanpak zon op agrarische daken. Agrarisch ondernemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren.

Energie besparen is aantrekkelijk voor melkveehouders

In het traject Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht is jarenlang kennis gedeeld met melkveehouders over hoe zij op hun bedrijf aan energiebesparing kunnen werken. Op 30 oktober vond een afsluitende bijeenkomst plaats op het melkveebedrijf van de familie Oskam. Jan Oskam: “In het traject heb ik veel inzicht gekregen in het energiegebruik op mijn bedrijf.”

 

Met heating pipes richting een klimaatneutrale paddenstoelenkwekerij

Pieter van den Oord werkt op zijn bedrijf Championbedrijf Maasland Champignons met heating pipes om zijn kwekerij te verwarmen. Door de toepassing van heating pipes blijkt dat een reductie van fossiele brandstof van 30% mogelijk is. Op het bedrijf wordt een pilotproject uitgevoerd om paddenstoelen klimaatneutraler te telen.
 
 

‘Combinatie zonne- en windenergie is aanrader’

Door zowel wind- als zonne-energie op te wekken heb je het beste van twee werelden, ontdekten veehouders Wouter en Arien uit Putten. Op het familiebedrijf dat ze sinds 2006 runnen installeerden ze onlangs een windmolen en 256 zonnepanelen. 
 

Open dag Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht staat in het teken van Elektrificatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in elektrificatie op uw bedrijf? Uw duurzame installatie beter benutten en diesel besparen? Er zijn veel opties mogelijk. Op 30 oktober wordt een open dag georganiseerd, waarbij u verschillende machines in werking kunt zien.
 

Open middag voorbeeldbedrijf Familie Oskam

Op woensdagmiddag 30 oktober bent u vanaf 13.00 van harte welkom voor een bezoek aan het melkveebedrijf van de familie Oskam (Heetvelderweg 1, Leusden). De familie Oskam is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht. De voorbeeldbedrijven laten in dit project zien wat in de praktijk mogelijk is op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. 
 

Pagina's