Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Doorzaai van grasland voor verbeterde eiwitbenutting en integrale emissiereductie

Met het doorzaaien grasland op veen is het mogelijk om op bedrijfsniveau de eiwitbenutting te verhogen en daarmee ook emissiereductie mogelijk te maken.

Op drie melkveebedrijven in Krimpenerwaard zijn op 7 oktober percelen doorgezaaid met rogge, tarwe en gerst. Deze gewassen nemen de vrijkomende stikstof in de bodem dit najaar op om te groeien. Mede door deze maatregel stijgt het aandeel eiwit van eigen land waarschijnlijk met 4-9%. De bedrijfsbenutting stikstof stijgt met 2-3%.

 

Stikstofreductie met doorzaaien grasmat

 
Het jaar 2020 staat in het teken van stikstof en er wordt door boeren gezocht naar oplossingen om een reductie mogelijk te maken. Onder melkveehouders in het Westelijk Veenweidegebied doet LTO Noord, samen met PPP Agro Advies, onderzoek naar nieuwe gewassen die door de bestaande grasmat kunnen worden gezaaid en de effecten hiervan op emissiereductie. Na een half jaar onderzoek zijn de eerste (theoretische) resultaten bekend.
 

Open dag boerderijwindmolen in Cornwerd

Afgelopen mei heeft de Gedeputeerde Staten van provincie Friesland besloten dat Friese boeren aan de gang mogen met kleine windmolens tot een as-hoogte van 15 meter. LTO Noord heeft in het verleden onderzoek gedaan naar verschillende kleine windmolens. Een van die windmolens is de windmolen van Bestwatt.

Boerderijwindmolens toegestaan in Friesland

Boeren in Friesland mogen boerderijwindmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter plaatsen voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf. Het op te stellen vermogen mag het energieverbruik van het agrarische bedrijf niet te boven gaan. Boeren mogen maximaal drie windmolens met een ashoogte van 15 meter op of direct grenzend aan het bouwperceel van een bestaand agrarisch bedrijf. 
 

Zelfvoorzienend agrarisch bedrijf zorgt ook voor biodiversiteit

Hoe kunnen we zowel ecologisch als economisch verduurzamen? Akkerbouw- en bloembollenbedrijf VOF Dogterom op Goeree-Overflakkee en het akkerbouwbedrijf VOF Van den Hoek in de Hoeksche Waard namen het initiatief om dit te laten onderzoeken in het rapport Verduurzaming landbouwbedrijven met waterstof. Uitkomst is dat door eigen energievoorziening een verdienmodel mogelijk is waar de ondernemers mee uitkomen en waar bodemkwaliteit en biodiversiteit bij floreert.

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Het is hard nodig om koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer te verminderen. Dichtbij huis hebben Zeeuwind, Deltawind en boerenorganisatie ZLTO de handen ineen geslagen om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem op hun akkers.

Zon op dak Hollands Kroon Uitnodiging informatieavond

LTO Noord heeft samen met gemeente Hollands Kroon, Rabobank en Liander een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. Op 11 maart en 23 maart worden er voor agrarische ondernemers in het gebied informatiebijeenkomsten georganiseerd over het project ‘Zon op Dak’ waarbij de haalbaarheid van zonnepanelen op agrarische daken wordt getoetst.

Energieneutrale Melkveehouderij; afgewogen keuzes vormen de kern voor het succes

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op?
 

Boerderijmolens in opmars

Het afgelopen jaar is in West-Nederland een inventarisatie uitgevoerd om in kaart te brengen welke en hoeveel agrarische ondernemers een molen van maximaal 35 meter ashoogte op het eigen bouwblok willen bouwen. LTO Noord ziet kansen in het bundelen van deze aanvragen, vandaar dat er een pilot is gestart.

Pagina's