Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Elektrische mini shovels: Geruisloos over het erf

De elektrische aandrijving is bij autofabrikanten volledig ingeburgerd. Langzaam volgt de machine industrie. Minishovels lenen zich uitstekend om te ‘elektrificeren’. Een groeiend aantal fabrikanten omarmt de techniek.

Melkveehouder Frans Temmink over verduurzamen van zijn bedrijf

Melkveehouder Frans Temmink doet mee met het project Toekomstgericht verduurzamen om inzicht te krijgen in duurzaamheidsmogelijkheden.

Melkveehouder Frans Temmink is een van de tien deelnemers aan het Overijsselse project Toekomstgericht Verduurzamen. In deze pilot krijgen agrarische ondernemers hulp bij het opstellen van een plan van aanpak op het gebied van asbestsanering, energiebesparing en- opwekking, lichthinder en brandveiligheid. Temmink heeft een eerste adviesgesprek gehad, wat leverde hem dat op?
 

Nieuwbouw aanleiding voor energiebesparing

Het bedrijf van Breukink vanuit de lucht

Bij de bouw van de nieuwe boerderij koos melkveehouder Jan Willem Breukink voor energiebesparende verlichting. Zowel de stallen als het woonhuis worden verlicht door ledlampen. “Wij besparen daardoor 60 procent op energiekosten”.
 
Energiebesparing door ledverlichting

Bedrijfsbezoeken Onderzoek Veehouderij Klimaat methaanemissie uit stallen en mestopslagen

In het kader van het onderzoek Veehouderij & Klimaat organiseert LTO Projecten dit jaar een aantal bedrijfsbezoeken en workshops. Veehouders krijgen tijdens deze bijeenkomsten informatie over het onderzoek en over de bedrijfsmonitoring in combinatie met de waarneembare effecten van bedrijfsmanagement op methaan- en ammoniakemissie. Deze workshops en bedrijfsbezoeken bieden een mooie gelegenheid voor groepen veehouders, studieclubs en anderen om verdiepende informatie te krijgen over de methaanproblematiek. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Projectleider Ton van Korven.

Stimuleringsregeling SamenZonderAsbest Groningen wordt uitgebreid

Met een bijdrage van 600.000 euro uit het Nationaal Programma Groningen kan de pilot SamenZonderAsbest flink worden uitgebreid. Hierbij werken dakeigenaren en lokale energiecoöperaties samen om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen. Door de extra bijdrage kunnen er in de provincie Groningen 100 extra asbestdaken vervangen worden en voorzien van zonnepanelen. 

Proef met biomassateelt in retentiebekkens

Door in retentiebekkens bomen aan te planten, krijgen de waterbergingen van waterschap Brabantse Delta een dubbele functie: niet alleen meer een opvangmogelijkheid voor overtollig water, maar ook een energiebron. De houtoogst wordt namelijk gebruikt in de biomassaketels van onder andere agrariërs.

Kleinverbruikers kunnen salderen tot 2023, daarna stapsgewijze afbouw

De overheid  zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. Tot die tijd mag 100 procent verrekent worden met de aangekochte elektriciteit. De afbouw van de salderingsregeling geldt alleen voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en niet op het directe eigen verbruik achter de meter.
 
Stapsgewijze afbouw salderingsregeling

Monomestvergisting rendeert boven verwachting

De familie Van Poppel uit Noord-Brabant zet fors in op duurzaamheid om het melkveebedrijf ook voor de negentiende generatie toekomstbestendig te maken. Ze investeerden onder andere in een monomestvergisting. Begeleid door de specialisten van Jumpstart (een initiatief van FrieslandCampina), draait de monomestvergister boven verwachting.

Erkende maatregelen voor energiebesparing in de agrarische sector

Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan ben je verplicht om je voor 1 juli a.s. te registreren bij een e-loket van de overheid en aan te geven welke maatregelen jij neemt om energie te besparen. Het e-loket is open. Deze informatie helpt je op weg, zodat je op tijd weet wat je moet doen!
 
Lijst Erkende maatregelen agrarische sector

Onafhankelijk energieadvies cruciaal willen boeren energie besparen en opwekken

hoe kunnen elektriciteitsvraag en -aanbod in het landelijk-agrarische gebied optimaal op elkaar worden afgestemd?

Melkveehouderijen, tuinbouw- en (pluim)veehouderijen kunnen met onafhankelijk energieadvies veel kosten besparen. Dat blijkt uit het vervolg van de pilot Smart Farmer Grid, dat netbeheerder Enexis samen met boerenorganisatie LTO, adviesbureau L’orèl Consultancy en de Rijksuniversiteit Groningen heeft uitgevoerd. Een integrale benadering bij de besluitvorming over nieuwe maatregelen is daarbij een vereiste. Agrariërs staan positief tegenover zogenaamde ‘smart grids’.

Pagina's