Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Energie besparen is aantrekkelijk voor melkveehouders

In het traject Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht is jarenlang kennis gedeeld met melkveehouders over hoe zij op hun bedrijf aan energiebesparing kunnen werken. Op 30 oktober vond een afsluitende bijeenkomst plaats op het melkveebedrijf van de familie Oskam. Jan Oskam: “In het traject heb ik veel inzicht gekregen in het energiegebruik op mijn bedrijf.”

 

Met heating pipes richting een klimaatneutrale paddenstoelenkwekerij

Pieter van den Oord werkt op zijn bedrijf Championbedrijf Maasland Champignons met heating pipes om zijn kwekerij te verwarmen. Door de toepassing van heating pipes blijkt dat een reductie van fossiele brandstof van 30% mogelijk is. Op het bedrijf wordt een pilotproject uitgevoerd om paddenstoelen klimaatneutraler te telen.
 
 

‘Combinatie zonne- en windenergie is aanrader’

Door zowel wind- als zonne-energie op te wekken heb je het beste van twee werelden, ontdekten veehouders Wouter en Arien uit Putten. Op het familiebedrijf dat ze sinds 2006 runnen installeerden ze onlangs een windmolen en 256 zonnepanelen. 
 

Open dag Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht staat in het teken van Elektrificatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in elektrificatie op uw bedrijf? Uw duurzame installatie beter benutten en diesel besparen? Er zijn veel opties mogelijk. Op 30 oktober wordt een open dag georganiseerd, waarbij u verschillende machines in werking kunt zien.
 

Open middag voorbeeldbedrijf Familie Oskam

Op woensdagmiddag 30 oktober bent u vanaf 13.00 van harte welkom voor een bezoek aan het melkveebedrijf van de familie Oskam (Heetvelderweg 1, Leusden). De familie Oskam is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht. De voorbeeldbedrijven laten in dit project zien wat in de praktijk mogelijk is op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. 
 

Methaanreductie dankzij zeewier in rantsoen

Zeewier heeft invloed op de methaanvorming in de pens van de koe

Zou zeewier de methaanvorming in de voormaag van de koe kunnen verminderen? Momenteel wordt dat onderzocht op de Dairy Campus in Leeuwarden. De koeien kregen afgelopen zomer verschillende soorten zeewier geserveerd. Vervolgens maten de onderzoekers de effecten op methaanproductie.
 

Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend

In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. Het gaat om een installatie van 9.300 vierkante meter aan zonthermische panelen. Deze panelen leveren warmte aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia.
De hoeveelheid warmte die wordt opgewekt is vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer 300 huishoudens. Met het project is een investering van € 3 miljoen gemoeid.
 

Energie-voorloper enthousiast over elektrische shovel

Jan Pieter van Tilburg en zijn zoon bij de elektrische shovel: 'Omgerekend bespaar ik zo'n 3000 liter dieselolie!'

Met plezier kijkt melkveehouder en akkerbouwer Jan Pieter van Tilburg uit Hellum (Groningen) wel eens naar zijn energierekening in 2014.Toen verbruikte hij nog 280.000 kWh. “Zoveel elektrische energie lever ik inmiddels bijna terug, met duizend zonnepanelen op het dak en allerlei energiebesparende toepassingen op het bedrijf lever ik 230.000 kWh terug. Dat geeft een kick!” 

 

Dankzij kleine windmolen constant duurzame energie

Melkveehouder Jan Poppe is blij met de windmolen die constant voor duurzame energie zorgt.

Met de komst van een kleine windmolen op het erf aan de Hooiweg in Zwolle, is melkveebedrijf Poppe Herfte geheel energieneutraal geworden. Na jaren van uitbreiding, legt de melkveehouder nu de focus op verduurzaming. De windmolen is de nieuwste groene maatregel, maar zeker niet de laatste, vertelt Jan Poppe aan AgroEnergiek.
 

Gebiedsaanpak versnelt de energietransitie in het Groene Hart

LTO Noord werkt met netbeheerder Liander aan een gebiedsgerichte aanpak om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren.
 

Pagina's