Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Bijzondere omstandigheden

Naast het Activiteitenbesluit stelt ook de technische bouwregelgeving eisen aan energiezuinigheid bij nieuw te bouwen gebouwen. Het gaat om het Bouwbesluit 2012 en het Besluit energieprestatie gebouwen. In bijlage 10 bij de Activiteitenregeling is bij een aantal maatregelen bij het aspect ‘Bijzondere omstandigheden’ aangegeven dat sprake kan zijn van een situatie waarin de maatregel als getroffen kan worden beschouwd. Dit kan het geval zijn bij een bepaald energielabel of vanaf een bepaald bouwjaar.

 
Het Bouwbesluit 2012 (artikel 5.2) bevat voorschriften voor de energieprestatiecoëfficiënt. Ieder nieuw gebouw voldoet hieraan bij oplevering. Het Besluit energieprestatie gebouwen kent een energielabel dat bij verkoop of huur aan de koper of huurder moet worden overhandigd. Dit energielabel is 10 jaar geldig.

Wanneer sprake is van nieuwbouw en dus aan de energieprestatienorm is voldaan, of wanneer voor een gebouw een energielabel beschikbaar is dat minder dan 10 jaar geleden is afgegeven, dan kan worden aangenomen dat de gebouwgebonden maatregelen zijn getroffen.
De uitzondering betreft alleen het gebouw waarop het energielabel of waarop de energieprestatiecoëfficiënt betrekking heeft. Voor de overige gebouwen van de inrichting geldt de uitzondering niet.
 
Zoals bij alle energiebesparende maatregelen geldt voor de gebouwgebonden maatregelen dat de ondernemer de maatregelen juist moet gebruiken en onderhouden. De maatregelen moeten energetisch optimaal zijn ingeregeld. Doelmatig beheer en onderhoud blijft hier dus een aandachtspunt.