Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Technische en economische randvoorwaarden

In het format van de erkende maatregelenlijst zijn technische en economische randvoorwaarden benoemd.
 
Technische randvoorwaarden
Voor de erkende maatregelen zijn (waar nodig) technische randvoorwaarden beschreven. Bijvoorbeeld voor het installeren van een HR-ketel is een technische randvoorwaarde dat condens- en rookgasafvoer mogelijk is. Als het aanleggen van de afvoer onmogelijk is, dan is de maatregel voor de ondernemer niet van toepassing.
 
Economische randvoorwaarden
Ook economische randvoorwaarden bepalen of een maatregel van toepassing is. Zo kunnen voor grote gebouwen (van meer dan x vierkante meter, dit is per maatregel vastgelegd) lagere energieprijzen gelden waardoor een bepaalde maatregel niet rendabel is. In de lijst is dan vastgelegd dat een maatregel alleen geldt voor gebouwen kleiner dan x vierkante meter (dit is per maatregel vastgelegd).