Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Registreer en monitor het energieverbruik op het bedrijf

Door zelf te registreren of te laten monitoren via de leverancier wordt de energieafname zichtbaar en komen verbruikspieken in beeld. Dit biedt aanknopingspunten bij energiebesparing en inkoop van energie.
De energienota komst slechts 1 keer per jaar of 1 keer per maand, dit is een te groot interval voor actief beheer.
 
Sectoren
Alle sectoren.
 
Hoe interessant?
Zeer interessant.
 
Toepasbaarheid
Direct toepasbaar.
 
Bijdrage energiebesparing
5 tot 10 %
 
Investeringskosten
Bij handmatig meten van energiegebruik (en registreren in excelsheet) per dag zijn er weinig kosten, en kost beperkte ureninzet.
 
Wat moet er nog gebeuren?
Meten = weten; op het eigen bedrijf kunnen verschillen worden opgespoord en besproken.
Tip: door op een van te voren afgesproken moment alle stroomverbruikers af te zetten en slechts
één activiteit aan te zetten kan het gebruik per onderdeel worden gemeten. U kunt ook met tussen meters werken.
 
Reductie broeikasgasemissie
7 - 15 %
 
Achtergrondinformatie/bronnen
Energiebesparing op het agrarische bedrijf; Kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroente en fruitteelt. Maart 2010, PPO-rapport.
Brochure Bewaring van aardappelen - Leerpunten van het praktijknetwerk "Slim en kostenbesparend bewaren" (zie onderstaande bijlage: brochure_bewaring_10-9-14.pdf)

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!