Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Energiebesparing in de landbouw

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beheerder van dossiers:

Energie per sector, Veelgestelde vragen

Hoogrendementsketel HR107 toepassen

Een HR107-ketel is een techniek die onderdeel uitmaakt van de erkende maatregel ‘Energiezuinige warmteopwekking toepassen’. Bij de verbranding van aardgas ontstaan rookgassen met waterdamp die warmte bevatten. Een HR107-ketel heeft een rookgascondensor in het rookgaskanaal. Hiermee wint een HR107-ketel de extra warmte terug via condensatie van de waterdamp in de rookgassen. Tot circa 10% extra warmte wordt alsnog nuttig gebruikt ten opzichte van een VR-ketel. De warmte die hierbij vrijkomt, komt ten goede aan het verwarmingssysteem van het gebouw.

Lager dan 55 ˚C
Bij een HR107-ketel moet het retourwater (het water uit het gebouw naar de ketel toe) lager zijn dan 55 ˚C, anders condenseert de waterdamp in de rookgassen niet. Hoe kouder het retourwater, des te beter de condensatie plaatsvindt en des te hoger het rendement is van de HR107-ketel. Bij een systeem dat continu op een hogere temperatuur dan de condensatietemperatuur wordt gehouden, heeft de HR107-ketel geen energievoordeel.

Bijkomend milieuvoordeel
De HR107-ketel heeft nog een bijkomend milieuvoordeel. De NOx-uitstoot is namelijk lager (factor 3 tot 4) dan bij oude cv-ketels.
 
Zie hieronder een overzicht met aanvullende informatie
 

Activiteit In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
Nummer maatregel 6
Omschrijving maatregel Energiezuinige warmteopwekking toepassen.
Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie a) Pluimveehouderij: Indirect gasgestookte modulerende hoogrendements- (HR-) luchtverhitter en extra ventilator toepassen. b) Hoogrendementsketel HR107 toepassen.
Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek a) Centrale verwarming voor pluimveestallen verbeterdrendements- (VR-) ketel of lager is aanwezig. b) Conventioneelrendements- (CR-) of verbeterdrendements- (VR-) ketel is aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is meer dan 500 uur per jaar).
Technische randvoorwaarden a) Klimaatregeling is aanwezig. b) Condensafvoer is mogelijk.
Economische randvoorwaarden N.v.t.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
Alternatieve erkende maatregelen [3] Warmteverlies via buitenmuur beperken.
Bijzondere omstandigheden N.v.t.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!